پیاده سازی الكسای بومی برای رتبه بندی دقیق وب سایت ها

پیاده سازی الكسای بومی برای رتبه بندی دقیق وب سایت ها

به گزارش سئو مئو تعدادی از پژوهشگران پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه ای برای رتبه بندی سایت ها عرضه كردند.
عمار بزرگوار از محققان این طرح در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: در پروژه اجرا شده مبادرت به راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی وب سایت ها بر مبنای لاگ شبكه و سیستم شده است.
وی با اشاره به اینكه این رتبه بندی بر مبنای میزان محبوبیت سایت ها است، اظهار نمود: در سایت راه اندازی شده علاوه بر معرفی ۵ سایت برتر، ۵۰۰ سایت برتر شبكه ایران هم قابل دسترسی است.
بزرگوار افزود: در این سامانه علاوه بر رتبه بندی، تحلیل های دقیق تری از هر وب سایت عرضه می شود تا صاحبان هر وب سایت بتوانند وضعیت خویش را با سایت های رقیب مقایسه كنند و با اتخاذ استراتژی هایی بتوانند وب سایت خویش را برای بازار هدف ارتقا دهند.
محقق این طرح با اشاره به اینكه در این رتبه بندی درصد رشد و ارتقای هر سایت هم قابل مشاهده می باشد، تصریح كرد: در این رتبه بندی داده هایی عرضه می شود كه بر مبنای آن می توان تشخیص داد كه سایت هایی كه دارای رتبه های بالایی هستند، چه تصمیماتی اتخاذ نموده اند.
بزرگوار اعلام تعداد كاربران را از دیگر خدمات این سامانه نام برد و خاطرنشان كرد: این رتبه بندی بر مبنای الگوریتم های بیگ دیتا به دست می آید؛ به این معنا كه كلاسترهای بیگ دیتا پردازش می شوند و بر مبنای معیارهای روزانه، ماهیانه و میانگین آنها، به وب سایت ها امتیاز داده می شود و مشخص می شود كه وب سایت چه رتبه ای دریافت كرده است.
وی با تاكید بر اینكه این طرح شبیه الكسا است، اظهار نمود: البته كار رتبه بندی الكسا بر مبنای تخمین است؛ اما در این طرح رتبه بندی دقیق و بر مبنای الگوریتم های بیگ دیتا صورت خواهد گرفت.