سرپرست دفتر نظارت بر طیف فركانسی انتخاب شد

سرپرست دفتر نظارت بر طیف فركانسی انتخاب شد

به گزارش سئو مئو سرپرست دفتر نظارت بر طیف فركانسی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حكم معاون وزیر ارتباطات انتخاب شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در احكام جداگانه ای عظیم فرد را بعنوان سرپرست دفتر نظارت بر طیف و ایرج مكرمی را بعنوان سرپرست اداره كل صدور پروانه سرویسهای رادیوئی این سازمان منصوب نمود. عظیم فرد پیش از این مسئولیت مدیركلی دفتر صدور پروانه سرویسهای رادیوئی را برعهده داشت.