به دلیل بروز اختلال؛ خسارت مشتریان شبكه دیتای مخابرات تهران جبران می شود

به دلیل بروز اختلال؛ خسارت مشتریان شبكه دیتای مخابرات تهران جبران می شود

به گزارش سئو مئو مدیرعامل شركت مخابرات ایران اظهار داشت: به دنبال بروز اختلالات فنی در شبكه دیتای تلفن ثابت برخی مناطق تهران طی روزهای اخیر، خسارت وارده به مشتركان جبران می شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از شركت مخابرات ایران، سیدمجید صدری اظهار داشت: به دنبال بروز اختلالات فنی در شبكه دیتای تلفن ثابت برخی مناطق تهران در ایام اخیر، این موارد سریعا بررسی شده و ضمن جبران اختلالات فنی پیش آمده، خسارت وارده به مشتركین هم به نحو مقتضی جبران می شود. وی تصریح كرد: بروز هر گونه اختلال در راه خدمت رسانی به مشتریان مخابرات به هیچ وجه پذیرفته نیست و علاوه بر جبران سریع اختلالات فنی پیش آمده و دلجویی از مشتركان، با مقصرین بروز این اتفاق ناخوشایند به صورت جدی برخورد می شود. صدری با تاكید بر ضرورت استمرار ارتباطات و عدم قطعی و پایداری شبكه دیتا در سراسر كشور اظهار داشت: به رغم گستردگی مجموعه خدمات عرضه شده به مشتریان در بخش های مختلف صوت و دیتا به انواع مشتریان خانگی، تجاری و عمده توسط شركت مخابرات ایران، با عنایت به اهمیت پایداری ارتباطات، هیچ گونه قطعی قابل پذیرش نمی باشد. مدیرعامل شركت مخابرات ایران، تصریح كرد: علاوه بر تذكر به زیر مجموعه های مرتبط فنی و شبكه در مورد ضرورت برقراری همیشگی ارتباطات در بخش های مختلف، با مسؤلان خاطی و كم توجه كه در این اختلال چندروزه نقش داشتند، برخورد لازم صورت می پذیرد. وی اظهار داشت: تمام مشتركان مخابرات در سراسر كشور می توانند شكایات و انتقادات خویش را برای عرضه بهتر خدمات با سامانه ارتباط مردمی ۲۰۲۱ و همینطور درگاه ارتباط مستقیم با مدیرعامل در وب سایت شركت مخابرات در بین بگذارند.