امكان تولید ویدئوهای جعل عمیق با برنامه تیك تاك

امكان تولید ویدئوهای جعل عمیق با برنامه تیك تاك

سئو مئو: شركت بایت دنس كه مالك اپلیكیشن شبكه اجتماعی تیك تاك است، قابلیتی را بطور آزمایشی به این برنامه افزوده كه تولید ویدئوهای جعل عمیق را با دریافت یك عكس ممكن می كند.

به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، قابلیت مورد اشاره كه Face Swap نام دارد در چارچوب كدهایی به برنامه تیك تاك و هم به اپلیكیشن چینی دوئین افزوده شده است. با فعال كردن قابلیت مذكور افراد تنها باید چهره خودرا اسكن كنند و سپس منتظر تهیه ویدئویی جعلی و قلابی بر اساس تصویر خود باشند.
محققان امنیتی در مورد اضافه شدن چنین قابلیتی به شبكه اجتماعی تیك تاك آگهی داده و می گویند ویدئوهای جعل عمیق برای كلاهبرداری و اقدامات فریبكارانه قابل استفاده هستند و تسهیل تولید ویدئوهای مذكور ایده بدی است. همین طور بوسیله قابلیت مورد اشاره می توان داده های حساس بیومتریك شخصی افراد را هم سرقت كرد و این مساله هم سبب نگرانی است.
هنوز معین نمی باشد آیا قابلیت مورد اشاره در نهایت به برنامه تیك تاك اضافه می شود یا خیر. مدیران بایت دنس و تیك تاك هنوز دراین زمینه واكنشی از خود نشان نداده اند.

منبع: