معاون وزیر ارتباطات: پیامك دریافت رمزدوم پویا رایگان نیست

معاون وزیر ارتباطات: پیامك دریافت رمزدوم پویا رایگان نیست

به گزارش سئو مئو معاون وزیر ارتباطات درباره كسر هزینه پیامك دریافت رمزدوم پویا از مشتركان موبایل، به رغم وعده رایگان بودن این سرویس از طرف بانك مركزی، اظهار داشت: تابحال توافقی برای رایگان بودن این سرویس نداشتیم.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، در حالی كه بانك مركزی در اطلاعیه های مكرر اعلام نموده بود كه رمز دوم پویا برای مشتریان بانكی هیچ هزینه ای ندارد و بابت پیامك رمز دوم پویا نباید مبلغی از مشتریان بانكی كسر شود، اما هم اكنون اپراتورها هزینه هر عملیات و یا تراكنشی كه از طرف مشتریان صورت می گیرد را از حساب مشترك كسر می كنند. پروسه عملیاتی شدن رمزدوم پویا قرار بود از اول دی ماه سال جاری، از طرف تمامی بانكهای دولتی و خصوصی كشور عملیاتی شود. در این فرایند، بانك مركزی دو راهكار را برای دریافت رمز دوم پویا از طرف مشتریان نظام بانكی اعلام نمود كه یكی از آنها دریافت رمز یك بار مصرف بوسیله پیامك و دیگری نصب اپلیكیشن از طرف مشتریان بانك است. اما با عنایت به سخت بودن استفاده از اپلیكیشن برای دریافت رمز دوم پویا، روش استفاده از پیامك برای دریافت رمز یكبار مصرف از طرف مشتركانی كه تلفن همراه هوشمند ندارند یا مایل به استفاده از اپلیكیشن نیستند، برگزیده شد. یكی از نگرانی هایی كه در استفاده از پیامك در دریافت رمز دوم پویا بارها اعلام شد، هزینه ای بود كه مشتریان باید برای دریافت رمزهای پویا می پرداختند؛ چونكه به هر حال، هر بار تراكنش بانكی، نیاز به دریافت رمز یك بار مصرف دارد و اگر مشتری بخواهد رمز خودرا بوسیله پیامك دریافت كند، ملزم به پرداخت هزینه است؛ بنا بر این بانك مركزی اعلام نمود كه ارسال و دریافت پیامك برای رمزهای پویا، هیچ هزینه ای برای مشتریان نخواهد داشت. بانك مركزی بارها و بارها در اطلاعیه های خود اصرار كرد كه ارسال و دریافت پیامك بابت دریافت رمز دوم پویا در تراكنش های بانكی هیچ هزینه ای برای مشتریان ندارد و بانك ها حق ندارند بابت ارسال پیامك رمز دوم پویا، از مشتریان وجهی دریافت نمایند و اگر مشتریان در این رابطه با موارد خلاف مواجه گشتند، آنرا اعلام كنند. اما الان مشتریان نظام بانكی كه رمز پویای خودرا بوسیله پیامك فعال كرده اند و باید برای دریافت این رمز، چهار شماره آخر كارت خودرا به سرشماره اعلام شده از طرف بانك، ارسال كنند، اذعان دارند كه از آنها هزینه كسر می شود. حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیلهای كسر هزینه ارسال پیامك رمز پویا از حساب مشتركان موبایل، اظهار داشت: تابحال مذاكره ای با بانك مركزی برای رایگان بودن پیامك های دریافت رمز پویا صورت نگرفته است. وی اظهار داشت: تراكنش های پیامكی در شبكه اپراتورها هزینه دارد و تابحال نیز درباب اینكه این هزینه نباید از مشتركان كسر شود و بانك ها این هزینه را پرداخت كنند، توافقی با بانك مركزی انجام نشده است. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینكه بانك مركزی باید دراین زمینه با رگولاتوری مذاكره كند، اضافه كرد: هنوز درباب كلیات این طرح، توافقی نداشتیم. فلاح جوشقانی افزود: تابحال با ما در مورد هزینه پیامك رمزدوم پویا و دریافت آن مذاكره ای نشده است؛ البته جلسات مرتبی با بانك مركزی درباب پروسه رمزدوم پویا داشته ایم اما سوژه رایگان بودن پیامك تاكنون مطرح نشده است. وی اظهار داشت: درباب پروسه دریافت رمز یك بار مصرف، هر بانك باید در قالب توافقات با اپراتورهای موبایل كار كند و تا جایی كه من می دانم توافقی در خصوص رایگان بودن پیامك از طرف بانك ها با اپراتورها صورت نگرفته است. رئیس سازمان رگولاتوری اشاره كرد: تابحال هر مبلغی كه از مشتركان بابت پیامك دریافت رمزدوم كسر شده، قانونی بوده و تخلف اپراتور محسوب نمی شود؛ چونكه هر پیامك هزینه دارد و مشترك باید هزینه آنرا پرداخت كند. وی افزود: قراری بر این نبوده كه هزینه پیامك هایی كه مردم برای دریافت رمز دوم پویا به سرشماره بانك ها ارسال می كنند را اپراتورها برعهده بگیرند. به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، هزینه ارسال پیامك در اپراتورهای مختلف برای سیمكارت های دائمی حدود ۹ تومان و برای سیمكارت های اعتباری حدود ۱۱ تومان است و در صورتیكه بطور میانگین هر ایرانی، روزانه یك پیامك به سرشماره بانكی ارسال نماید، روزانه حدود ۸۰ میلیون پیامك درخواست رمزدوم پویا ارسال می شود كه مطابق با وعده بانك مركزی، هزینه این تراكنش باید از طرف بانك ها و یا اپراتورها برعهده گرفته شود اما تابحال بانك ها و اپراتورهای موبایل این هزینه را تقبل نكرده اند.

منبع: