شكایات از خدمات پستی كم شد

شكایات از خدمات پستی كم شد

به گزارش سئو مئو وضعیت شكایت های ثبت شده از خدمات از آن حكایت می كند كه در آبان ماه سال جاری، ۷۹ شكایت ثبت شده كه ۳۹.۲ درصد شكایات مربوط به پست پیشتاز بوده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، شكایت های ثبت شده از شركت پست جمهوری اسلامی ایران در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری تغییر چندانی نداشته است و كاربران در صورت نارضایتی از هر یك از خدمات پستی، می توانند به سامانه ۱۹۵ رجوع و مورد شكایت خویش را اعلام كنند.
در آبان ماه، ۷۹ شكایت ثبت شده كه ۳۹.۲ درصد شكایات مربوط به پست پیشتاز بوده و در آبان ماه نسبت به مهرماه كاهش داشته است. تعداد شكایات رسیدگی شده در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۴۸.۶ درصد كاهش داشته، درحالی كه تعداد شكایات ثبتی در همین بازه ۳۰.۱ درصد كاهش داشته است. با عنایت به این آمار می توان نتیجه گرفت عملكرد پست در رسیدگی به شكایات در آبان ماه نسبت به مهر ماه كاهش ۱۸.۵درصدی داشته است.
سامانه ثبت و پاسخگوئی به شكایات ۱۹۵ به منظور افزایش رضایت كاربران و رسیدگی به شكایت های مردمی در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان به راه افتاده است.
اداره كل حفاظت از حقوق مصرف كنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شكایات مشتركان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) را تا آخر آبان ماه سال جاری منتشر نموده است.
مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده های استخراج شده از آن حكایت می كند كه در آبان ماه در حوزه خدمات پستی، ۷۹ شكایت ثبت شده كه ۳۹.۲ درصد شكایات مربوط به پست پیشتاز بوده و در آبان ماه نسبت به مهرماه كاهش داشته است. تعداد شكایات رسیدگی شده در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۴۸.۶ درصد كاهش داشته، درحالی كه تعداد شكایات ثبتی در همین بازه ۳۰.۱ درصد كاهش داشته است. با عنایت به این آمار می توان نتیجه گرفت عملكرد پست در رسیدگی به شكایات در آبان ماه نسبت به مهر ماه كاهش ۱۸.۵ درصدی داشته است.

كاربران سرویس های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی می توانند با رفتن به سایت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، تماس با تلفن گویای ۱۹۵ شكایت های خویش را از سرویس های مختلف حوزه ICT ثبت و پیگیری كنند. كاربران در صورت نارضایتی از هر یك از خدمات پستی، می توانند به این سامانه رجوع و مورد شكایت خویش را اعلام كنند و همینطور از وضعیت رسیدگی به شكایت خود آگاه شوند.