۲۳ سرباز نخبه و محقق در پژوهشگاه ICT به كار گرفته شدند

۲۳ سرباز نخبه و محقق در پژوهشگاه ICT به كار گرفته شدند

سئو مئو: رئیس پژوهشكده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از به كارگیری 23 سرباز نخبه و محقق وظیفه توسط پژوهشگاه ICT ظرف 5 ماه گذشته آگاهی داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوذر عرب سرخی درباب به كارگیری سربازان توسط پژوهشگاه ICT اظهار نمود: برمبنای تدابیر مقام معظم رهبری، استفاده از سربازان نخبه وظیفه یكی از دستوراتی بود كه به ستاد كل نیروهای مسلح ابلاغ گردید و هدف از اجرای آن، جلوگیری از خروج این نخبه وظیفه ها از كشور بود. وی افزود: بنا بر این با دستور رهبری، دستگاه های اجرایی مختلف موظف شدند با تمركز بالایی به جذب این نیروها بپردازند و به تدریج شاهد تزریق این نیروها به دستگاه های متولی و ایجاد ارتباطی مطلوب بین نیروهای نخبه وظیفه و مراكز علمی و سازمان های تحقیقاتی بودیم. عرب سرخی با اشاره به اینكه تعیین سیاست ها، نظارت و به كارگیری این افراد به عهده ستاد كل نیروهای مسلح است تا به ایجاد وحدت رویه هم منتهی شود، اظهار داشت: ابتدا افرادی كه بعنوان نخبه وظیفه، سربازی نرفته اند، توسط بنیاد ملی نخبگان احراز شده و به تائید می رسند و سپس به بنیاد نیروهای نخبگان ستاد كل نیروهای مسلح معرفی می گردند. وی به تفاهم نامه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ستاد كل نیروهای مسلح اشاره و اظهار نمود: بر طبق این تفاهم نامه قرار شد علاوه بر استفاده از استعدادهای برتر كه بنیاد ملی نخبگان، معرف آن است، گروه دیگری از این افراد تحت عنوان محقق وظیفه به پیشنهاد پژوهشگاه ICT، به كار گرفته شوند. رئیس پژوهشكده امنیت فاوا پژوهشگاه ICT درباب محقق وظیفه ها اشاره كرد: محقق وظیفه ها، دانشجویانی هستند كه در گرایش های مختلف شاخه های در رابطه با پژوهشگاه می توانند بعنوان افرادی مفید، مبتكر، خلاق و فعال و در چارچوب نیروهای پژوهشی به كار گرفته شوند. در حقیقت این افراد نخبه نیستند و تنها بعنوان افراد فعال با روحیات پیگیرانه در اختیار پژوهشگاه قرار می گیرند. عرب سرخی اضافه كرد: دو گروه فوق در چارچوب یك یا دو پروژه پژوهشی به مدت ۱۴ الی ۱۹ ماه تحت اختیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته و درانتها با گذراندن دوره دو ماهه آموزشی، موفق به گرفتن كارت اختتام خدمت خود می شوند. او همینطور درباب نحوه به كارگیری این افراد اظهار داشت: نام پژوهشگاه ICT در ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح بعنوان دستگاه به كار گیرنده ثبت شده است و پژوهشكده امنیت فاوای پژوهشگاه ICT اقدامات مربوط به آنرا انجام می دهد. عرب سرخی اضافه كرد: داوطلبان می توانند از طرف بنیاد ملی نخبگان و همین طور مركز استعدادهای برتر كه به مركز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح تغییر نام داده است، درخواست خودرا اعلام كنند و سپس مدارك و مشخصات آنها به همراه سابقه فعالیتشان پس از گرفتن تائیدیه، به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شود و ما برمبنای تجربه و تخصص آنها و همین طور اعلام نیاز هر پژوهشكده، این افراد را جذب می نماییم. رئیس پژوهشكده امنیت فاوا پژوهشگاه ICT با ارائه آماری از میزان به كارگیری نخبه وظیفه ها و محقق وظیفه ها از طرف پژوهشگاه ICT اظهار داشت: در مدت ۵ ماهی كه این تفاهم نامه منعقد شد، تا كنون ۱۶ نخبه وظیفه و ۷ محقق وظیفه به كار گرفته شده اند.

منبع: