دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح كرد قرار نیست شبكه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح كرد قرار نیست شبكه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی شود

به گزارش سئو مئو دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاكید بر این كه قرار نیست شبكه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی شود، اظهار داشت: این شبكه داده های ملی كشور را مدیریت می كند تا اگر اینترنت جهانی قطع شد، كشور با مشكل مواجه نشود.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، دكتر سعیدرضا عاملی امروز در نشست خبری كه به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، درباب ورود شورا به تصویب لوایح آموزش عالی، اظهار نمود: مقام معظم رهبری فرمودند در اموری كه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود كرده است، مجلس ورود نیابد. یعنی اگر اساسنامه و سیاست گذاری در این شورا انجام شده است بازبینی آن هم در آن باشد.
او همینطور در زمینه لغو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در لایحه اخیر وزارت علوم و بهداشت كه درباب ساماندهی سهمیه های مختلف آموزش عالی بود، اشاره كرد: درمتن این لایحه نوشته شده است كه پیشنهاد می شود این لایحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود، اما در حوزه رسانه ای این گونه عنوان شد كه لایحه به مجلس می رود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره كرد: به طور قطع اگر این لایحه به مجلس برود، به كنكور ۹۹ كه نمی رسد به كنكور ۱۴۰۰ هم نخواهد رسید؛ بطور متوسط لایحه هایی به مجلس داده می شود كه دو فوریت بگیرد، اگر دو فوریت نگیرد، می ماند. بعضی از مصوبات، مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی مربوط به مجلس است. اما ما نیز موافق سه سهمیه ای كه در لایحه آمده، هستیم. اینكه این لایحه با چه تقسیم كاری بین شورا و مجلس به نتیجه برسد، نیازمند یك همكاری نزدیك بین شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس است. ما هم علاقمند هستیم این مساله به نتیجه برسد.
عاملی در مورد ساماندهی كنكور نیز اظهار نمود: مسیری كه درباره ساماندهی كنكور دنبال می كردیم، ادامه دارد؛ مطالعات كارشناسی در حال اتمام است و به تدریج در دستور كار ستاد نقشه جامع علمی قرار می گیرد كه با چه مكانیزمی كنكور را دنبال نماییم. كنكور هم جزو مواردی است كه در سطح سیاست كلان مصوبه شورا را نیاز دارد و در عوامل جزئی تر به تصویب مجلس نیاز است. بر همین مبنا با ریاست مجلس و كمیسیون آموزش هماهنگی لازم را كردیم تا این مساله به نتیجه مطلوب برسد.
وی اشاره كرد: نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی، مصوبه نیست؛ بلكه یك امتیاز شمرده می شود كه پیشنهاد لغو این مصوبه عنوان شد و باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. این لایحه پیشنهادی وزرای علوم و بهداشت، مربوط به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه هر دو باید به آن بپردازند و نیازمند تقسیم كار منطقی است و حوزه سیاست گذاری علم و فناوری را برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته اند.
عاملی درباب ادغام مراكز آموزش عالی نیز اضافه كرد: ادغام واحدهای آموزشی در كشورهای دنیا دنبال می شود، چونكه واحدهای كوچك نمی توانند به تنهایی ماموریت های بزرگ و كارهای بزرگ را انجام دهند و با واحدهای بزرگتر ادغام می شوند كه این مساله در ستاد نقشه جامع علمی كشور نیز دنبال می شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباب جایگزینی شبكه ملی اطلاعات با اینترنت جهانی، اظهار داشت: شبكه ملی اطلاعات قرار نیست جایگزین اینترنت جهانی شود و این شبكه به معنای اینترنت ملی نیست. این شبكه داده های ملی كشور را مدیریت می كند تا اگر اینترنت جهانی قطع شد، كشور با مشكل مواجه نشود. همچنان كه در اتفاقات اخیر با قطعی اینترنت خیلی از كارهای داخلی نظیر بانك ها و غیره با كمك این شبكه فعال بود و گرفتار بی نظمی نشد.

منبع: