نحوه شكایت مشتركان از خدمات پستی

نحوه شكایت مشتركان از خدمات پستی

به گزارش سئو مئو وضعیت شكایت های ثبت شده از خدمات پستی در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آن حكایت می كند كه شكایت های ثبت شده از شركت پست جمهوری اسلامی ایران در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری تغییر چندانی نداشته است و كاربران در صورت نارضایتی از هر یك از خدمات پستی، می توانند به سامانه ۱۹۵ رجوع و مورد شكایت خویش را اعلام كنند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، سامانه ثبت و پاسخگوئی به شكایات ۱۹۵ به منظور افزایش رضایت كاربران و رسیدگی به شكایت های مردمی در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان به راه افتاده است.
اداره كل حفاظت از حقوق مصرف كنندگان معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش ماهانه سامانه ثبت و پاسخگویی به شكایات مشتركان خدمات ارتباطی (سامانه ۱۹۵) را تا آخر مهرماه سال جاری منتشر نموده است.
مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده های استخراج شده از آن حكایت می كند كه تعداد كل شكایت های ثبت شده از شركت پست جمهوری اسلامی ایران در بازه مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری تغییر چندانی نداشته است. این در شرایطی است كه شكایت های ثبت شده شهریورماه در مقایسه با مردادماه، افزایشی دو برابری داشت. همینطور بیش ترین شكایت مشتركان از شركت پست جمهوری اسلامی ایران مربوط به سرویس پیشتاز است.

به نظر می آید هنوز هم عدم آگاهی خیلی از مشتركان در دفاتر پستی از نحوه ثبت شكایت در سامانه ۱۹۵مشهود و غیر قابل اجتناب است. كاربران سرویس های ارتباطی، فناوری اطلاعات و پستی می توانند با رفتن به سایت سازمان تنظیم مقررات، تماس با تلفن گویای ۱۹۵ شكایت های خویش را از سرویس های مختلف حوزه ICT ثبت و پیگیری كنند. كاربران در صورت نارضایتی از هر یك از خدمات پستی، می توانند به این سامانه رجوع و مورد شكایت خویش را اعلام كنند و همینطور از وضعیت رسیدگی به شكایت خود آگاه شوند.