تأمین 70درصد نیاز صنایع به بردهای پردازش بالا با تولیدات ایرانی

تأمین 70درصد نیاز صنایع به بردهای پردازش بالا با تولیدات ایرانی

سئو مئو: با تولید و عرضه بردهای الكترونیكی با قدرت پردازش بالا توسط پژوهشگران یك شركت دانش بنیان، 70 درصد نیاز صنایع در این بخش تامین می شود.

به گزارش سئو مئو به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محصولات با فناوری بالا و در اصطلاح high tech در صدر لیست تحریم های بین المللی مقابل كشورمان قرار دارند. بدین سبب تولید داخلی آنها از چند جهت دارای اهمیت است كه شامل تامین نیازهای داخل، حفظ حركت در مرزهای دانش و در نهایت ایمنی در مقابل تكانه های سیاسی و اقتصادی در عرصه جهانی می شود.
از این رو یك شركت دانش بنیان به دنبال احساس نیاز به پردازش الگوریتم های پیچیده و حجم بالای داده های كامپیوتری، نسبت به تولید و عرضه بردهای الكترونیكی با قدرت پردازش بالا اقدام نموده است. بااینكه تابحال برآوردی از اثربخشی اقتصادی این محصولات با فناوری بالا انجام نشده، با این وجود تاثیر تولید آنها بر رونق اشتغال و چرخش چرخ های صنایع انكارناپذیر است. كاربرد چندگانه این بردها و سامانه پردازش ابری در بالغ بر ۹۰ درصد صنایع شاهد این مدعا است.
هادی ده دست مدیرعامل این شركت دانش بنیان با اشاره به اینكه بردهای پردازش بالا در تمام صنایع كشور از دفاعی گرفته تا آب و هوا و نفت و تجهیزات پزشكی، كاربرد دارد، درباره اهمیت راهبردی تولید بومی این پردازشگرها اظهار داشت: تولید این پردازشگرها علاوه بر نقش اثرگذاری كه در رونق تولید ملی و افزایش اشتغال دارد، اثر تحریم ها را می كاهد و در نتیجه به كاهش وابستگی اقتصاد به نفت كمك می نماید.
وی درباره وجود محصولات مشابه داخلی و خارجی برای بردهای تولیدی، این شركت را نخستین ارائه دهنده پردازش ابری بر بستر FPGA در كشور عنوان نمود و اظهار داشت: آن چه تولیدات دانش بنیان این شركت را در مقایسه با نمونه های داخلی و خارجی منحصر به فرد می كند، نوع طراحی آنها است كه با استفاده از دانش فنی بومی و به دست نیروی انسانی متخصص دانشگاهی، نسبت به دیگر نمونه های موجود، قابلیت ها بهتری دارد.
ده دست اظهار داشت: بعد از اینكه ناتوانی پردازشگرهای كامپیوتری در محاسبه های سنگین ثابت شد، سخت افزارهای پردازش موازی به شدت مورد توجه قرار گرفتند. بدین جهت فناوری FPGA بعنوان بهینه ترین بستر پردازش موازی مطرح می شود كه توانایی تحویل قدرت پردازش متوسط ۱۰ برابر نسبت به پردازنده های مركزی گرافیكی معمول و GPU و ۱۰ تا هزار برابر نسبت به یك پردازنده سطح بالا برخوردارست.
وی افزود: هم اكنون ۳۰ درصد نیاز صنایع داخلی كشورمان به بردهای پردازش بالا بوسیله محصولات خارجی و مابقی به وسیله نمونه های داخلی تامین می شود.
ده دست اضافه كرد: بطور كلی واردات بردهای پردازش بالا به سبب داشتن فناوری پیچیده متاثر از شرایط تحریم و یا بسیار دشوار است و حتی در صورت وارد كردن خدمات بعد از فروش ندارند و در عمل قابل استفاده نیستند. صادرات این محصولات هم مانند واردات آنها تحت تاثیر شرایط تحریم است. در عین حال كه بازار داخلی به سبب نیازی كه به بردهای پردازش بالا دارد به اندازه كافی سودده است.

منبع: