رئیس سازمان فضایی: سند استراتژیك فعالسازی صنعت بیمه در بخش فضایی كشور تدوین می شود

رئیس سازمان فضایی: سند استراتژیك فعالسازی صنعت بیمه در بخش فضایی كشور تدوین می شود

به گزارش سئو مئو رئیس سازمان فضایی ایران از پیگیری تدوین سند استراتژیك فعالسازی صنعت بیمه در بخش فضایی كشور اطلاع داد.

به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: پیگیری ایجاد كد صنعت بخش فضایی كشور در تعامل با وزارت صمت به منظور ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شكل گیری صنعت فضایی كشور از موارد مهمی بود كه در جلسه با همكارانم در معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران بر آن تاكید داشتم.
رئیس سازمان فضایی ایران اضافه كرد: در این نشست بر اجرای ۴ مورد تاكید و مقرر شد تحقق این موارد هم در جلسات مستمری كه با معاونت توسعه و برنامه ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران برگزار می شود، مورد پایش قرار گیرد.
به گفته وی، تدوین سند استراتژیك فعالسازی صنعت بیمه در بخش فضایی كشور و راهكارهای اجرایی آن و پیگیری تصویب ساختار سازمانی برپایه بازبینی های صورت گرفته مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش صنعت فضایی در تمامی اركان آن همچون این موارد است.
معاون وزیر ارتباطات بر تداوم حضور فعال سازمان فضایی ایران در جایزه ملی كیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتقاء فعالیتهای سازمان در این عرصه از راه اجرای برنامه های بهبود با مشاركت تمامی اركان این سازمان تصریح كرد و تداوم حضور فعال سازمان فضایی در جایزه دولت الكترونیك و عرضه خدمات به صورت الكترونیكی را از دیگر موارد مورد پیگیری برشمرد.