نتایج یك بررسی نشان داد؛ كامپیوتر های كوانتومی تهدیدی برای محرمانه ماندن اطلاعات

نتایج یك بررسی نشان داد؛ كامپیوتر های كوانتومی تهدیدی برای محرمانه ماندن اطلاعات

سئو مئو: نتایج یك بررسی تازه نشان داده است افزایش استفاده از كامپیوتر های كوانتومی می تواند تهدیدی برای محرمانه ماندن اطلاعات دیجیتال تلقی شود.

به گزارش سئو مئو به نقل از آسین ایج، پژوهش جدیدی كه توسط موسسه دیجی سرت در آمریكا انجام شده، نشان داده است ۷۱ درصد از سازمان های تجاری و اداری در دنیا از طریق رسیدن فناوری پردازش كوانتومی را تهدیدی برای امنیت داده های دیجیتال خود می دانند.
اكثر سازمان های مورد اشاره اعتقاد دارند كه تهدید مذكور ظرف سه سال آینده جدی خواهد شد، برای اینكه تا آن زمان استفاده از كامپیوتر های كوانتومی كه قدرت پردازش بسیار بالایی دارند رشد شایان توجهی خواهد یافت.
برای انجام این بررسی كه در اگوست سال ۲۰۱۹ صورت گرفته با مدیران ارشد بیشتر از ۴۰۰ سازمان تجاری و اداری در كشورهای امریكا، آلمان و ژاپن مصاحبه شده است.
در مجموع ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان پردازش كوانتومی را هم اكنون تهدیدی تا حدی جدی تا بسیار جدی توصیف كرده اند و ۷۱ درصد گفته اند این تهدید در آینده نزدیك تاحدی جدی تا بسیار جدی خواهد بود.
۸۳ درصد پاسخ دهندگان نیز تصریح كرده اند برای برطرف شدن دغدغه های امنیتی باید آموزش های فوری در زمینه استفاده ایمن از كامپیوتر های كوانتومی ارائه شود.
در این زمینه سه دغدغه اصلی عبارت بوده اند از هزینه بالای شناسایی و مقابله با تهدیدهای كوانتومی، لطمه پذیری داده های ذخیره شده بر روی كامپیوتر های كوانتومی حتی در صورت رمزگذاری به شیوه های سنتی و ضعف روش های فعلی ابداع شده برای ایمن سازی داده های قابل ذخیره سازی بر روی كامپیوتر های كوانتومی.

منبع: