5 میلیون دقیقه مكالمه در پیك ارتباطات بین ایران و عراق

5 میلیون دقیقه مكالمه در پیك ارتباطات بین ایران و عراق

به گزارش سئو مئو مشاور وزیر ارتباطات در امور تأمین و بهبود ارتباطات مناسبت های مذهبی، ملی و منطقه ای اظهار داشت: در پیك ترافیك مكالمات بین ایران و عراق، به رقم پنج میلیون دقیقه مكالمه در شبانه روز در حجم مكالمات وارده و صادره رسیدیم.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، اسماعیل رادكانی از تعامل خوب اپراتورها و شركت زیرساخت برای اشتراك گذاری اطلاعات پایشی شبكه ارتباطی به منظور افزایش كیفیت ارتباطات در روزهای اربعین امسال اطلاع داد.
وی درباره ترافیك دیتای مبادله شده در روزهای اربعین، اظهار داشت: ترافیك دیتای مبادله شده در روزهای اربعین امسال به نسبت سال قبل رشد ۱۵۰ درصدی (۱.۵) برابری داشته است.
مشاور وزیر ارتباطات درباره مشتركین رومر (دارندگان سیمكارت ایرانی در عراق) هم اضافه كرد: میزان پیامك های ارسالی از ایران به زائرین ایرانی داخل عراق هم رشدی ۱۵۰ درصدی (۱.۵) برابری را نشان داده است. تعداد مشتركین رومر دیتا هم نسبت به اربعین سال قبل به میزان ۱۴۰ درصدی(۱.۴) برابری افزایش داشته است.
رادكانی با بیان این كه در تمام اپراتورها این درصدها با كمی نوسان در همین حدود بوده است، اضافه كرد: در پیك ترافیك مكالمات هم به رقم پنج میلیون دقیقه مكالمه در شبانه روز در حجم مكالمات وارده و صادره رسیدیم.
وی با تاكید به این كه وضعیت شبكه ارتباطی از پایداری خوبی برخوردار است، اظهار داشت: اربعین امسال پیك ترافیك از سال های گذشته زودتر صورت گرفت و شبكه ارتباطی حدودا از پیك ترافیك خود در این ایام عبور كرده است.
رادكانی با بیان این كه، كیفیت ارتباطات به صورت ۲۴ ساعته از سوی اپراتورها و شركت زیرساخت پایش می شود، اضافه كرد: با تعامل خوبی كه بین اپراتورها و شركت زیرساخت ایجاد شده، تمام اپراتورها و شركت زیرساخت اطلاعات پایشی خویش را به اشتراك می گذارند تا بتوانند كیفیت ارتباطات را در حد مطلوبی نگه دارند.