خبری از رفع فیلتر تلگرام نیست

خبری از رفع فیلتر تلگرام نیست

سئو مئو: مركز ملی فضای مجازی خبر احتمال رفع فیلتر تلگرام را كه در شبكه های مجازی انتشار یافته بود، تكذیب نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، پیام رسان تلگرام از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با دستور قوه قضاییه فیلتر شد؛ بعد از فیلترینگ تلگرام چندین بار شایعاتی در خصوص رفع فیلتر این پیام رسان عنوان شد، اما این شایعات مبنایی نداشت و فیلتر تلگرام تا امروز هم ادامه داشته است.
با این وجود، روز گذشته نیز اخباری منتسب به سید ابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شواری عالی فضای مجازی كشور- در خصوص رفع فیلتر تلگرام در بعضی شبكه های اجتماعی انتشار یافت، با این مضمون كه اعضای شورای عالی فضای مجازی با رفع فیلتر تلگرام موافق هستند و بنا بر این تا اختتام ماه صفر فیلترینگ تلگرام برداشته می شود.
اما مركز ملی فضای مجازی اعلام نمود: به دنبال انتشار خبری با عنوان «احتمال رفع فیلتر تلگرام» به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی كشور و انعكاس آن در شبكه های اجتماعی و رسانه ها به اطلاع می رساند، این خبر جعلی و ساختگی بوده و هیچ گونه مكاتبه ای با رئیس قوه قضائیه صورت نگرفته بدین سبب حقیقت ندارد.
در این اطلاعیه همین طور آمده است كه این خبر در امتداد تشویش اذهان عمومی انتشار یافته و جهت تنویر افكار عمومی متعاقبا پیگیری های لازم بوسیله مراجع ذی صلاح انجام خواهد گرفت.

منبع: