ارسال به مدار زمان در ۲۰۳۰؛ چین هواپیمای فضایی می سازد

ارسال به مدار زمان در ۲۰۳۰؛ چین هواپیمای فضایی می سازد

به گزارش سئو مئو چین مشغول ساخت یك هواپیمای فضایی است كه همراه یك هواپیمای بزرگتر به آسمان فرستاده می شود. این هواپیمای فضایی با كمك تك موتور خود به مدار زمین می رود.
به گزارش سئو مئو به نقل از نشنال اینترست، یك شركت چینی ادعا می كند مشغول ساخت یك هواپیمای فضایی چندبار مصرف و مشابه هواپیمای مرموزX-۳۷B آمریكا است. X-۳۷B همراه یك موشك فالكون ۹ به فضا پرتاب می شود، اما نمونه چینی زیر بال های یك هواپیمای بزرگ به آسمان ارسال می شود. هنوز معلوم نیست طراحی هواپیمای چینی تا حد پیش رفته است یا این هواپیما چه زمان برای اولین بار به پرواز در می آید. برخی ناظران معتقدند X-۳۷B احیانا یك اسلحه با قابلیت دستكاری ماهواره های دشمن است. اگر این امر صحت داشته باشد، هواپیمای فضایی چین هم یك تهدید نظامی بشمار می رود. اما در واقع X-۳۷B یك هواپیمای آزمایشی است كه الان مأموریت اصلی آن انجام آزمایش های كوچك است. تلویزیون دولتی چین اولین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی اخباری درباره طرح اولیه این هواپیمای فضایی منتشر نمود. تصویر همراه این گزارش نشان دهنده یك هواپیمای عظیم دو موتوره است كه هواپیمای فضایی تك موتوره را به ارتفاع بالا می برد. در مرحله بعد هواپیمای فضایی با كمك تك موتور موشك خود به مدار زمین می رود تا بتواند ماهواره های كوچك را در فضا قرار دهد. این هواپیمای فضایی مانند یك هواپیمای عادی به زمین بر می گردد و فرود می آید. طبق اخبار انتشار یافته این هواپیما احیانا در ۲۰۳۰ میلادی آماده ارسال به مدار زمین باشد.