در گزارش سئو مئو مطرح شد؛ تقسیم وظایف پژوهشگاههای فضایی و هوافضا، تكمیل زنجیره فناوری فضایی

در گزارش سئو مئو مطرح شد؛ تقسیم وظایف پژوهشگاههای فضایی و هوافضا، تكمیل زنجیره فناوری فضایی

به گزارش سئو مئو رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اظهار داشت: دو پژوهشگاه فضایی و هوافضا در كنار هم، مبحث تكمیل زنجیره توسعه فناوری فضایی در كشور را دنبال می كنند.
حسین صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تقسیم وظایف دو پژوهشگاه فضایی ایران در ذیل وزارت ارتباطات و پژوهشگاه هوافضا در ذیل وزارت علوم، تصریح كرد: پژوهشگاه هوافضا پیش تر در زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار داشت اما از آن منفك شد و در زیرمجموعه وزارت علوم قرار گرفت. وی با اشاره به اینكه حوزه كاری پژوهشگاه هوافضا با پژوهشگاه فضایی ایران كاملا متفاوت می باشد، اظهار داشت: پژوهشگاه هوافضا بیشتر روی ساخت كاوشگرها تمركز دارد و در زمینه ساخت ماهواره ورود نمی نماید. رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینكه پژوهشگاه هوافضا بحث ارسال انسان به فضا را در دستور كار داشت، اضافه كرد: مبحث غذا و لباس فضانوردان و شرایطی كه بتوان موجود زنده را به فضا فرستاد مواردی است كه این پژوهشگاه در آن فعالیت دارد. صمیمی با تاكید بر اینكه الان پژوهشگاه هوافضا روی بحث آزمایشگاه زیرمداری كه برای ارسال موجود زنده به فضا به كار گرفته شود، كار می كند، افزود: این آزمایشگاه روی تست زیرسیستم هایی كه مقرر است برای نخستین بار توسعه پیدا كند، فعالیت می كند. به شكلی همكاری دو پژوهشگاه به این منوال است كه پژوهشگاه فضایی ایران مشتری بخشی از اقداماتی است كه پژوهشگاه هوافضا در زمینه تست زیرسیستم ها در فضا، انجام داده است. وی اظهار داشت: در یك زنجیره تصور كنید كه بخش مربوط به آزمایشگاه زیرمداری، پرتابهای زیرمداری و هم محموله های زیستی توسط پژوهشگاه هوافضا انجام می شود و بخش مربوط به ماهواره ها و خدمات فضاپایه را پژوهشگاه فضایی دنبال می كند و این دو پژوهشگاه در كنار هم، زنجیره توسعه فناوری فضایی در كشور را تكمیل می كنند.