توافق با وزارت ارتباطات برای آرام سازی میدان امام خمینی(ره)

توافق با وزارت ارتباطات برای آرام سازی میدان امام خمینی(ره)

به گزارش سئو مئو معاون شهرسازی شهرداری تهران از توافق با وزارت ارتباطات برای پروژه آرام سازی میدان امام خمینی(ره) اطلاع داد.
عبدالرضا گلپایگانی در گفتگو با ایسنا، در مورد پروژه بهسازی میدان امام خمینی(ره) و جلسه با وزیر ارتباطات، اظهار داشت: میدان امام خمینی(ره) یكی از میدان های تاریخی تهران است كه یكی از عناصر با اهمیت این میدان، ساختمان مخابرات است و بنابراین یكی از ذی نفعان میدان، مخابرات به حساب می آید كه نماینده آن در جلساتی كه در مورد تصمیم گیری در مورد میدان برگزار می شود، شركت می كند.
وی با اشاره به اینكه ساختمان مخابرات از نظر رده امنیتی، “حساس” است كه در مورد تاثیر پروژه روان سازی ترافیكی میدان بروی ساختمان، با وزیر ارتباطات جلسه ای برگزار گردید اظهار داشت: خوشبختانه وزیر ارتباطات اعلام امادگی كرد از آنجایی كه پیاده محور شدن میدان با محدودیت های ناشی از حساس بودن ساختمان مغایرت دارد، در دراز مدت كاربری ساختمان مخابرات را به سمتی سوق دهد كه از رده حساس بیرون برود كه این اتقاق مباركی است تا میدان امام خمینی(ره) بعنوان میدانی تاریخی به مردم شهر هدیه شود.
گلپایگانی در مورد سرانجام ساخت ساختمان بلدیه با اشاره به اینكه ساخت بلدیه دارای مصوبه ماده ۵ در خصوص بازسازی است اضافه كرد: همینطور ساخت این ساختمان برای تبدیل شدت به “خانه شهر” دارای مصوبه شوراست كه مقرر شده در این ساختمان رویدادهای در رابطه با شهر برگزار گردد و گفت وگوی مردم با متولان شهر در آنجا باشد.
وی با اشاره به اینكه ساختمان بلدیه یكی از ساختمان های شاخص تهران در دوره قاجار بوده كه با میدان امام خمینی(ره) گره خورده است، افزود: آرام سازی میدان امام خمینی(ره) در دستور كار قرار دارد و قرار نیست كه تمامی فضای این میدان به پیاده راه تبدیل شود؛ چونكه تردد از شرق به غرب بار ترافیك دارد اما می بایست در دراز مدت ضمن آرام سازی میدان، حجم ورودی به میدان با برنامه ریزی كاهش یابد؛ البته دقت داشته باشید كه این مهم در دراز مدت باید رخ دهد و اینگونه نیست كه تصمیم بگیریم و از فردا آنرا اجرایی نماییم.