به دلیل شرایط كاری نامناسب؛ رانندگان اوبر و لیفت تظاهرات اعتراضی برپا كردند

به دلیل شرایط كاری نامناسب؛ رانندگان اوبر و لیفت تظاهرات اعتراضی برپا كردند

سئو مئو: صدها نفر از رانندگان اپلیكیشنهای آمریكایی اوبر و لیفت در اعتراض به شرایط كاری نامناسب خود دست به برگزاری تظاهرات در خیابان های سان فرانسیسكو زدند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ورج، تظاهركنندگان همین طور از تصویب قانون جدیدی در آمریكا حمایت كردند كه بر طبق آن شركت های تجاری نمی توانند به راحتی كاركنان خودرا بعنوان پیمانكاران مستقل طبقه بندی كرده و بر همین مبنا دستمزد پرداختی به آنها را كاهش داده و مزایای كمتری برایشان در نظر بگیرند. راهپیمایی مورد اشاره در خارج از ساختمان مركزی اوبر و توسط گروهی به نام Gig Workers Rising سازماندهی شد كه مورد حمایت اتحادیه بین المللی كارمندان خدماتی قرار دارند. اتحادیه مورد اشاره نزدیك به دو میلیون كارمند را در آمریكا و كانادا تحت پوشش قرار می دهد. در صورتیكه معترضان بتوانند درخواست های خودرا به كرسی بنشانند، اوبر و لفت مجبور به پرداخت حق بیمه بیكاری و حتی غرامت بابت حق و حقوق پرداخت نشده سال های گذشته به رانندگان خود خواهند شد. این دو شركت هنوز واكنشی به اعتراض های تازه رانندگان نشان نداده اند.

منبع: