اختتامیه بوت كمپ هوش مصنوعی برگزار می گردد

اختتامیه بوت كمپ هوش مصنوعی برگزار می گردد

به گزارش سئو مئو مراسم اختتامیه بوت كمپ هوش مصنوعی به همراه پیچ دك تیم های برتر و داوری و اعلام تیم های برتر نهایی برگزار می گردد.
به گزارش سئو مئو به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مراسم اختتامیه بوت كمپ هوش مصنوعی به همراه پیچ دك تیم های برتر( Pitch Deck یا طرح توجیهی استارت آپی) و داوری و اعلام تیم های برتر نهایی، پنج شنبه هفتم شهریور در صندوق نوآوری و شكوفایی برگزار می گردد. بوت كمپ هوش مصنوعی با حمایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با مربیان و داوران از دانشگاه های داخلی و خارجی برگزار گردید. در حوزه فناوری اطلاعات (IT) بوت كمپ معمولا برای دوره های آموزشی فشرده و سرسختی استفاده می­ شود كه فرد با شركت در آنها طی فرایند منظمی چند روزه، علاوه بر دانشی كه در زمینه ای مشخص به دست می آورد با چالش های مختلف روبرو می شود و با فرآیندهایی مانند تیم سازی خویش را برای حل آن چالش ها یا ایده پردازی درباره آنها آماده می سازد و سپس فرد می ­تواند به صورت حرفه ای وارد آن حوزه شود. البته باید این بخش از مفهوم بوت كمپ را هم در نظر داشت كه كارفرمایان با عنایت به نتیجه ای كه دانش پذیران در این نوع رویدادها كسب می ­كنند از آنها برای همكاری، دعوت به عمل می آورند؛ ازاین رو فارغ از دانشی كه به دست خواهد آمد گذراندن این دوره ها سرآغاز ورود به بازار كسب وكار خواهد بود.