دردسر رصد شبكه های اجتماعی؛ آمریكا ویزای دانشجوی فلسطینی را به سبب پستهای دوستانش لغو نمود

دردسر رصد شبكه های اجتماعی؛ آمریكا ویزای دانشجوی فلسطینی را به سبب پستهای دوستانش لغو نمود

سئو مئو: آمریكا ویزای یك دانشجوی فسلطینی جدیدالورود به دانشگاه هاروارد را لغو كرده است. دلیل دیپورت این دانشجو پست های دوستان وی در شبكه های اجتماعی بوده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، بنظر می رسد قانون جدید رصد پست های شبكه اجتماعی درخواست كنندگان ویزا از آمریكا برای افراد بی گناه دردسرساز شده است. بر اساس گزارش های انتشار یافته، مقامات آمریكایی یكی از دانشجویان فلسطینی جدیدالورود دانشگاه هاروارد به نام «اسماعیل عجوی» (Ismail Ajjawi) را بر طبق پست های دوستانش در شبكه های اجتماعی دیپورت كرده اند. هر چند او می گوید در پست هایش از پرداختن به موضوعات سیاسی خودداری كرده اما بعضی از دوستان او دیدگاه هایی مخالف آمریكا را در پست هایشان نشان داده اند. جالب آنكه این دانشجو اصلا با آنها تعاملی نداشته است. اما اداره گمرك و حفاظت مرزی آمریكا هنگامیكه وی در فرودگاه در حال بازجویی بود، ویزایش را لغو نمود. بگفته این دانشجو یكی از افسران پلیس از او خواسته تا لپ تاپ و موبایلش را برای جستجو روشن كند. نیروهای پلیس به مدت ۵ ساعت درباره دوستانش در شبكه های اجتماعی از او بازجویی كرده اند. او هم اكنون وكیلی استخدام كرده تا تصمیم مقامات درباره ویزای او را تغییر دهد. البته به نظر نمی رسد این تنها نمونه باشد بعنوان مثال ویزای یكی از دانشجویان به سبب تصویری كه فرد دیگری در گروه چت واتس آپ پست كرده بود، لغو شد.

منبع: