نتیجه آمارگیری از خانوار؛ ۱۱ دلیل برای عدم استفاده از اینترنت در كشور

نتیجه آمارگیری از خانوار؛ ۱۱ دلیل برای عدم استفاده از اینترنت در كشور

به گزارش سئو مئو نتایج آمارگیری استفاده خانوار و افراد از ابزارهای فناوری اطلاعات در كشور نشان داده است كه بیشتر از ۳.۵ میلیون ایرانی به علت بالابودن هزینه از اینترنت استفاده نمی كنند.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، در طرح آمارگیری برخورداری خانوار و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات كه توسط مركز آمار ایران و با همكاری سازمان فناوری اطلاعات انجام پذیرفته، مشخص شده است كه ۲۶ میلیون نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر كشور در شهر و روستا كاربر اینترنت نیستند. این تعداد شامل ۱۱ میلیون و ۸۶۴ هزار مرد و ۱۴ میلیون و ۱۳۸ هزار زن می شود. بررسی علل عدم استفاده این افراد از اینترنت در ۱۱ مورد تقسیم بندی شده است. این بررسی ها نشان داده است كه از میان ۲۶ میلیون نفری كه از اینترنت استفاده نمی كنند، ۱۸ میلیون و ۳۰۷ هزار نفر دلیل عدم استفاده از این تكنولوژی را نیاز نداشتن به اینترنت عنوان كرده اند. این در شرایطی است كه ۷ میلیون و ۱۵ هزار نفر به علت فقدان اعتماد به نفس، دانش و مهارت های استفاده از اینترنت از این تكنولوژی استفاده نمی كنند. از جانب دیگر حدود ۳.۵ میلیون ایرانی به علت بالابودن هزینه، از اینترنت استفاده نمی كنند و نگرانی از نبود امنیت و حریم خصوصی، دلیل بیشتر از یك میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد جهت استفاده نكردن از اینترنت است. از دیگر علل عدم استفاده از اینترنت در كشور، عدم دسترسی به خدمات اینترنت در منطقه محل زندگی افراد است. بررسی ها نشان داده است كه بیشتر از یك میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در منطقه محل زندگی خود به اینترنت دسترسی ندارند. در این آمارگیری مشخص شده است كه یك میلیون و ۷۶۹ هزار نفر به علل فرهنگی همچون قرار گرفتن در معرض محتوای مضر اینترنتی، از اینترنت استفاده نمی كنند. در همین حال ۷ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر، شناختی از اینترنت ندارند و ۲ میلیون و ۷۰۹ هزار نفر هم عدم اجازه استفاده از اینترنت را دلیلی جهت استفاده نكردن از این تكنولوژی عنوان كرده اند. این آمارها از آن حكایت می كند كه یك میلیون و ۲۳۱ هزار نفر به علت نبود محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده، علاقه ای به استفاده از اینترنت ندارند. همینطور ناتوانی در خواندن و نوشتن دلیل ۷ میلیون و ۹۳۶ هزار نفر برای عدم استفاده از اینترنت است. ۵۹۰ هزار و ۲۴۹ نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر كشور، به علت معلولیت یا ناتوانی جسمی حركتی از اینترنت استفاده نمی كنند. بر اساس طرح آمارگیری برخورداری ایرانیها از ابزارهای فناوری اطلاعات، كاربر اینترنت كسی است كه در یك بازه زمانی ۳ ماهه با اتصال به شبكه اینترنت، حداقل از یكی از خدمات اینترنتی بهره برده باشد. نتایج این طرح نشان داده است كه ضریب نفوذ اینترنت در كشور ۶۴ درصد است و در این میان ۷۷ درصد خانوار شهری و ۵۷ درصد خانوار روستایی در محل سكونت خود به اینترنت دسترسی دارند.