با حكم رئیس سازمان فضایی ایران؛ دبیر ستاد برگزاری هفته جهانی فضا انتخاب شد

با حكم رئیس سازمان فضایی ایران؛ دبیر ستاد برگزاری هفته جهانی فضا انتخاب شد

به گزارش سئو مئو دبیر ستاد برگزاری هفته جهانی فضا در سال ۹۸، با حكم رئیس سازمان فضایی ایران، انتخاب شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران، در حكمی سعید قربانی را بعنوان دبیر ستاد برگزاری هفته جهانی فضا سال ۹۸ منصوب نمود. در این حكم آمده است: «انتظار می رود با بهره گیری از توان تمام متخصصان، كارشناسان و كاركنان سازمان فضایی ایران و همینطور استفاده از تمام ظرفیت های حوزه فضایی كشور شامل بخش خصوصی و دولتی، برنامه های این هفته در جهت شعار انتخابی از جانب انجمن هفته جهانی فضا با عنوان «ماه، دروازه ای به سمت ستارگان» تدوین و با استفاده حداكثری از ظرفیت بخش خصوصی اجرا شود. امید است با اتكال به خداوند سبحان، بهره گیری از توان علمی و عملی، خلاقیت و نوآوری و مشاركت و همدلی خانواده بزرگ فضایی كشور، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.»