در دانشگاه های علوم پزشكی برگزار می شود؛ برگزاری اولین دوره المپیاد بازی های فكری و ورزش های الكترونیك

در دانشگاه های علوم پزشكی برگزار می شود؛ برگزاری اولین دوره المپیاد بازی های فكری و ورزش های الكترونیك

به گزارش سئو مئو كارگاه آموزشی آمادگی برای برگزاری اولین دوره المپیاد بازی های فكری و ورزش های الكترونیك در سطح دانشگاه های علوم پزشكی برگزار می گردد.
به گزارش سئو مئو به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، اولین كارگاه آموزشی «بازی های فكری و ورزش های الكترونیك» ویژه مسؤولان ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشكی (بخش بانوان) در ایام ۵ تا ۷ مرداد ماه در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار می گردد. این كارگاه آموزشی با هدف اشاعه بازی های فكری و ورزش های الكترونیك در بین دانشجویان علوم پزشكی و آشنایی با مقررات، قوانین و فواید این بازی ها طی مدت سه روز برای مسؤولان ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشكی زیر نظر مدرسان برپا خواهد شد. این كارگاه آموزشی با حضور مسؤولان ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشكی كشور( بخش آقایان) و همینطور دبیران تربیت بدنی مناطق دهگانه در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۴ مرداد برگزار می شود و حاضران در این كارگاه آموزشی با مقررات، قوانین و نحوه این بازی ها آشنا خواهند شد. به قول محمد كوشكی رئیس اداره ورزش های همگانی وزارت بهداشت، برگزاری این كارگاه های آموزشی سبب افزایش آگاهی و دانش مسؤولان ورزش های همگانی دانشگاه های علوم پزشكی نسبت به بازی های فكری و ورزش های الكترونیك می شود و تصمیم بر آن شد كه بازی های فكری و كامپیوتری در آینده ای نزدیك جزو برنامه های عملیاتی دانشجویان علوم پزشكی قرار گیرد. یكی از اهداف اصلی برگزاری این كارگاه های آموزشی، آمادگی برای برگزاری اولین دوره المپیاد بازی های فكری و ورزش های الكترونیك در سطح دانشگاه های علوم پزشكی است كه مقرر شده است این بازی ها در آذرماه به مناسبت روز دانشجو در ۵ رشته ورزشی برگزار گردد.