شور شدن خدمات الكترونیكی دولتی با چند آشپز!

شور شدن خدمات الكترونیكی دولتی با چند آشپز!

سئو مئو: اگر هر یك از دستگاه ها بخواهند برای ارائه خدمات الكترونیكی خود روش جداگانه ای را در نظر بگیرند، شاید نتوان مفهوم دولت الكترونیكی كه نیازمند یكپارچگی است را به درستی اجرا كرد.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، دولت الكترونیكی پدیده ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه های دولتی و سازمانی بوسیله شبكه ای كه بتواند اطلاعات لازم را به صورت منسجم در اختیار كاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است؛ اما یكی از مهم ترین نیازمندی های به بار نشستن خدمات الكترونیكی، هماهنگی دستگاه های دولتی برای اتصال به یك سیستم یكپارچه است.
درواقع این كه هر یك از دستگاه ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خودرا به صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، برای اینكه این اطلاعات و داده ها، ملی است و باید در امتداد منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد. طبق اعلام آخرین ارزیابی خدمات الكترونیكی دستگاه های اجرایی، یكپارچگی خدمات در دستگاه های دولتی ۵۰.۱۹ درصد بوده است كه این عدد نشان داده است هنوز نیمی از خدمات حتی اگر به صورت الكترونیكی ارائه شوند، هنوز یكپارچه نیستند.
روش های مختلف دستگاه ها برای حذف قبوض
یكی از قدم هایی كه دولت می تواند در امتداد الكترونیكی شدن بردارد، حذف قبوض كاغذی است، همچنان كه اواخر پاییز سال گذشته، محمدجواد آذری جهرمی- وزیر فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات- از صرفه جویی ۱۴۴۰ میلیارد تومانی در صورت حذف قبوض كاغذی آب، برق، گاز و تلفن آگاهی داد و عنوان نمود ظرفیت كامل دولت الكترونیكی برقرار است كه تمام این قبوض را به صورت الكترونیكی صادر كند.
این در شرایطی است كه بنظر می رسد وزارتخانه ای مانند وزارت نیرو، روش خودرا برای حذف قبوض كاغذی در پیش گرفته است، بدین ترتیب كه مشترك برای دریافت اطلاعات قبض برق صورت پیامكی، باید شماره شناسه خودرا به همراه ستاره یك (۱*) به شماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ پیامك كند.
در این راستا رضا باقری اصل – دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با بیان این كه هم اكنون با داشتن دولت همراه، برخی دستگاه ها، مردم را برای دریافت خدمات به نرم افزارهای مختلف ارجاع می دهند، اظهار داشت: برای مثال وزیر نیرو، برای دریافت قبض الكترونیكی مردم را به استفاده از یك نوع اپلیكیشن ارجاع می دهد، در صورتیكه با دولت همراه به راحتی همه این امكانات قابل اجراست.
حالا در شرایطی كه طبق ادعای مسؤولان وزارت ارتباطات، همه زیرساخت های لازم برای یك پارچه سازی خدمات و فرآیندها به وجود آمده است، این سوال وجود داردكه چرا باز هم علاقه ای به یكپارچه شدن نیست و آیا این مساله می تواند نشان دهنده ی این مساله باشد كه هنوز عزم جزمی برای یكپارچه سازی وجود ندارد؟ این در شرایطی است كه زیرساخت های دولت الكترونیكی در كشور فراهم شده و باید خدمات یكپارچه به مردم ارائه شود تا مردم با كمترین هزینه و بیش ترین سرعت بهترین خدمت را دریافت نمایند.

منبع: