با ابداع سیستمی جدید؛ چین از فناوری های خود محافظت می كند

با ابداع سیستمی جدید؛ چین از فناوری های خود محافظت می كند

سئو مئو: چین می خواهد با ابداع سیستمی به نام لیست مدیریت امنیت فناوری ملی چین توانایی این كشور برای نوآوری و توسعه فناوری های كلیدی را ارتقا دهد و از فناوری های خود محافظت كند.
به گزارش سئو مئو به نقل از دیلی میل، چین می خواهد با ابداع سیستمی است از فناوری های خود محافظت كند. این در شرایطی است كه آمریكا به دنبال تحریم هایی دسترسی شركت های چینی به فناوری آمریكایی را محدود كرده است. به نوشته روزنامه چینی «پیپلز دیلی» این سیستم یك فایروال قدرتمند می سازد تا توانایی این كشور برای نوآوری و سرعت بخشیدن به توسعه فناوری های كلیدی را ارتقا دهد. در قسمتی از گزارش این روزنامه آمده است: چین هیچ گاه اجازه نخواهد داد برخی كشورهای خاص با استفاده از فناوری مخصوص این كشور، توسعه چین را كنترل و شركت های آنرا سركوب كنند. البته هنوز جزئیاتی از این سیستم كه «فهرست مدیریت امنیت فناوری ملی چین» نام گرفته، معین نمی باشد. به نوشته خبرگزاری شینهوا این سیستم در آینده نزدیك رونمایی می شود. این درحالی است كه آمریكا فشارهای خود بر فروش فناوری های هواوی و شركت های چینی دیگر را بیشتر كرده است.

منبع: