طبق رای دادگاه؛ فیسبوك باید سوابق خودرا در اختیار سهامداران قرار دهد

طبق رای دادگاه؛ فیسبوك باید سوابق خودرا در اختیار سهامداران قرار دهد

سئو مئو: طبق رای دادگاهی در ایالت دلاور فیسبوك باید سوابق داخلی خود از روندهای حفظ حریم شخصی و دسترسی به اطلاعات كاربران را در اختیار سهامداران این شركت قرار دهد.
به گزارش سئو مئو به نقل از رویترز، قاضی دادگاهی در دلاور (واقع در ایالات متحده آمریكا) به فیسبوك دستور داده آدرس ایمیل و سوابق داخلی مربوط به روندهای حفظ امنیت اطلاعات كاربران در این شركت را در اختیار سهامداران قرار دهد. این پرونده مربوط به شكایت سهامداران از فیسبوك بعد از آشكار شدن افشای اطلاعات كاربران در رسوایی كمبریج آنالایتیكا در ۲۰۱۵ میلادی است. بعد از رسوایی كمبریج آنالایتیكا، فیسبوك باید طبق توافقنامه با كمیسیون تجارت فدرال آمریكا اقدامات امنیتی خودرا قدرتمندتر می كرد. البته رسوایی تا سال ۲۰۱۸ میلادی فاش نشده بود. در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی سهامداران فیسبوك از این شركت شكایت كردند تا بتوانند سوابق مربوط به افشای اطلاعات كاربران در رسوایی كمبریج آنالایتیكا و موارد دیگر افشای اطلاعات را به دست بیاورند. آنها در صورت رصد هرگونه سو مدیریت از مدیران شركت شكایت خواهند كرد. بگفته جوزف اسلایت قائم مقام دادگاه دلاور، سهامداران بطور قانع كننده مبنایی قابل قبول از سو مدیریت احتمالی اعضای هیأت مدیره فیسبوك درباب افشای اطلاعات كاربران ارائه كردند. در حكم قاضی دادگاه در این زمینه نوشته شده است: شواهد ارائه شده در دادگاه مبنایی قابل قبول است و نشان داده است هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی فیسبوك نتوانسته اند طبق توافقنامه با كمیسیون تجارت فدرال آمریكا عمل كنند. همین طور تلاش های آنان برای حفاظت از اطلاعات شخصی كاربران كافی نبوده است. نماینده فیسبوك و همین طور سهامداران از اظهار نظر در این زمینه خودداری كردند. از طرف دیگر بعد از انتشار این خبر ارزش سهام فیسبوك ۱۹ درصد كم شد.

منبع: