مهم ترین مشاغل دنیای آی تی كه با كمبود نیرو مواجهند

مهم ترین مشاغل دنیای آی تی كه با كمبود نیرو مواجهند

سئو مئو: یافتن متخصصانی كارآزموده و مناسب در دو حوزه هوش مصنوعی و امنیت سایبری همچون مهم ترین چالش های مدیران شركتهای آی تی در سراسر جهان است.
به گزارش سئو مئو به نقل از زددی نت، بااینكه مشاغلی همچون توسعه اپلیكیشن های نرم افزاری هم كماكان پررونق هستند، اما شغل های دیگری نیز وجود دارند كه هنوز زمینه استخدام بسیار مناسبی دارند و با این وجود افراد اندكی برای پر كردن پست های خالی در حوزه های مذكور وجود دارند. بررسی های مؤسسه OutSystems كه بر اساس گفتگو با ۳۳۰۰ مدیر برجسته حوزه فناوری اطلاعات انجام شده، نشان داده است عدم توسعه مهارت های كاری در بعضی حوزه های فناوری اطلاعات در حال ایجاد یك بحران است و برای برخی مشاغل مهم در حوزه های هوش مصنوعی و امنیت سایبری نیروهای صاحب صلاحیت كافی وجود ندارد. پژوهش OutSystems نشان داده است در مجموع ۶۵ درصد از شركت های آی تی قصد دارند در سال ۲۰۱۹ ده اپلیكیشن جدید یا بیشتر از ده اپلیكیشن جدید را عرضه كنند، اما تنها ۳۶ درصد از آنها قصد دارند گروه های برنامه نویس و طراح اپلیكیشن خودرا بزرگ تر كرده و بر تعداد اعضای آنها بیفزایند. همین طور ۶۱ درصد از این شركت ها برای تكمیل هر اپلیكیشن به چهار ماه زمان یا كمتر وقت نیاز دارند. در بین مشاغلی كه مدیران آی تی به استخدام افرادی برای رفع نیازهای خود در آن حوزه ها نیاز دارند ولی افراد مستعد را به سختی می یابند، پست های در رابطه با هوش مصنوعی و طراحی كامپیوتر های خودآموز در صدر هستند. ۷۲ درصد از مدیران آی تی گفته اند در این زمینه با مشكل جدی مواجهند. این رقم در مورد متخصصان امنیت سایبری به ۶۴ درصد می رسد. همین طور ۵۶ درصد مدیران آی تی گفته اند یافتن متخصص مناسب در حوزه اینترنت اشیا كار دشواری است.

منبع: