در یك شركت دانش بنیان محقق شد؛ شناسایی استعداد شغلی دانش آموزان با نرم افزار ایرانی

در یك شركت دانش بنیان محقق شد؛ شناسایی استعداد شغلی دانش آموزان با نرم افزار ایرانی

به گزارش سئو مئو محققان یك شركت دانش بنیان موفق به توسعه سامانه نرم افزاری شدند كه بر مبنای آن استعداد افراد شناسایی و به آنها در انتخاب شغل مناسب و هم به مدیران در جذب نیروی انسانی متخصص كمك می نماید.

به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، سمیرا جعفری، مدیر عامل یك شركت دانش بنیان اظهار داشت: محصول شركت ما یك سامانه نرم افزاری در حوزه منابع انسانی است كه مدلهای مختلف و مختلف شایستگی مشاغل بر روی آن لود شده است و به صورت آنلاین با گرفتن پرسشنامه از افراد با آن مدل مقایسه می شوند و میزان تطابق ذهنی هر فرد با جایگاه شغلی كه تصاحب كرده است مقایسه می شود.
وی اضافه كرد: در این سامانه شناختی، هم استعداد افراد شناسایی می شود و هم با مقایسه افراد موفق در هر شغل مشخص می شود كه افراد در چه شغلی می توانند موفق شوند و برای كسانی كه مشغول به كار هستند هم راهكارهایی برای موفقیت بیشتر عرضه می دهد.
جعفری، بازار هدف این محصول را تمام كسانی كه كار می كنند، شركت های خصوصی، دولتی و مدیران عامل شركت ها عنوان نمود و اظهار داشت: حالا این سامانه راه اندازی شده و استفاده می شود و ما برای توسعه سامانه از صندوق نوآوری و شكوفایی تسهیلات دریافت كردیم.
وی افزود: این سامانه با كمك و حضور كارشناسان و متخصصان زیادی همچون جامعه شناسان و روانشناسان فعالیت می كند.
وی درباره اشتغالزایی این شركت هم اظهار داشت: چون نتوانسته ایم طرح خویش را ملی نماییم اشتغالزایی چندانی صورت نگرفته است. باید حمایت های دولتی وجود داشته باشد تا یك طرح ملی شود. ما پیگیری های زیادی انجام داده ایم اما هنوز طرح، ملی نشده است.
جعفری درباره مزایای ملی شدن این طرح اظهار داشت: تمام مدارس كشور می توانستند از این طرح برای هدایت تحصیلی دانش آموزان استفاده كنند چون نزدیك به ۴۰۰ هزار عنوان شغل در این سامانه لود شده است و در صورت ملی شدن این طرح، می توانستیم تك تك دانش آموزان را با هم مقایسه نماییم و ببینیم چه كسی به درد چه شغلی در آینده می خورد تا در آینده گرفتار فرسودگی شغلی نشویم و دانش آموز از رشته ای كه برگزیده پشیمان نشود اما چون بخش خصوصی بودیم و پشتوانه ای نداشتیم نتوانستیم طرح را ملی نماییم.
وی اضافه كرد: این محصول به ۱۹ شركت عرضه شده است اما دغدغه ما ملی شدن این طرح است.