پیشبینی جنسیت و سن با بررسی حساب توئیتر ممكن شد

پیشبینی جنسیت و سن با بررسی حساب توئیتر ممكن شد

به گزارش سئو مئو یك الگوریتم جدید هوش مصنوعی می تواند سن و جنسیت هر یك از كاربران توئیتر را تنها با بررسی نمایه كاربری آنها مشخص نماید.
به گزارش سئو مئو به نقل از تك اكسپلورر، ابزار مورد اشاره كه با هدف بررسی خصوصیت های سنی و جنسیتی كاربران توئیتر و توسط محققان دانشگاه های استنفورد، آكسفورد، میشیگان و ماساچوست طراحی شده، با بررسی نام كاربری كه فرد برای خود برگزیده، زندگی نامه ای كه برای خود نوشته و هم عكس نمایه و اسم انتخاب شده می تواند وظایف محوله را انجام دهد. این ابزار كه با ۳۲ زبان زنده دنیا سازگاری دارد راه را برای انجام خیلی از تحقیقات علمی در توئیتر و هم برای ارسال پرسش نامه های هدفمند هموار خواهد نمود. ابزار هوش مصنوعی مذكور بر روی چهار میلیون حساب كاربری توئیتر كه به ۳۲ زبان زنده دنیا مطالبی را منتشر می كردند، آزمایش شده و تركیب اطلاعات به دست آمده از این طریق با اطلاعات تقریبی مربوط به موقعیت مكانی افراد و داده های به دست آمده از سرشماری سبب شناسایی دقیق تر كاربران مذكور كه در ۱۱۰۱ نقطه مختلف در كشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می كنند، شده است. این ابزار هوش مصنوعی زمینه را برای درك دقیق تر و جامع تر دیدگاه های مختلف افراد در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره هم هموار می كند و می توان دریافت كه افراد بر اساس موقعیت جغرافیایی، جنسیت، سن و غیره چه تفاوت دیدگاه هایی با یكدیگر دارند.