توسط شورای عالی فضای مجازی؛ پیام رسان های داخلی برتر اعلام شدند

توسط شورای عالی فضای مجازی؛ پیام رسان های داخلی برتر اعلام شدند

سئو مئو: شورای عالی فضای مجازی پیام رسان های داخلی برتر برای انجام مكاتبات و نمایش خدمات اداری و استفاده نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی را اعلام نمود.
به گزارش سئو مئو به نقل از مركز ملی فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی طبق بررسی های صورت گرفته سه پیام رسان اجتماعی «بله»، «سروش» و «گپ» را بعنوان پیام رسان های واجد شرایط برای انجام مكاتبات اداری و نمایش خدمات اداری و همین طور انجام تبلیغات توسط نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیردولتی معرفی نمود. برمبنای بند ۱۱ مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی كشور استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مكاتبات اداری و نمایش خدمات اداری را ممنوع اعلام نموده و بند ۷ آن باز تاكید بر آن دارد تا تمامی نهادها و مؤسسات دولتی، عمومی و غیر دولتی باید برای تبلیغات خود از محیط پیام رسان های اجتماعی صرفاً داخلی با بیشتر از یك میلیون كاربر فعال استفاده كنند. «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» در جلسات ۳۶ تا ۴۰ شورای عالی فضای مجازی كشور به تصویب رسیده است.

منبع: