معاون وزیر ارتباطات خبر داد: طراحی سیستم عامل بومی برای مقابله با تروریسم اقتصادی آمریكا

معاون وزیر ارتباطات خبر داد: طراحی سیستم عامل بومی برای مقابله با تروریسم اقتصادی آمریكا

به گزارش سئو مئو معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: در حال طراحی سیستم عامل بومی برای مقابله با تروریسم اقتصادی آمریكا هستیم.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، به دنبال حذف اپلیكیشن های ایرانی سیستم عامل اندروید در بازار نرم افزارهای گوگل، امیر ناظمی در توئیتر نوشت: دو سال است كه پژوهشگاه فاوا در حال طراحی سیستم عامل بومی است تا تاب آوری كشور در مقابل تروریسم اقتصادی آمریكا تقویت شود. وی ادامه داد: فراخوانی برای همكاری متخصصان در این زمینه منتشر می شود تا همه با هم از كسب و كارهای بومی در مقابل یكجانبه گرایی ها دفاع نماییم. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح كرد كه راه سخت اما ناگزیر است. دراین باره وزیر ارتباطات هم گفته است كه گزارش سازمان فناوری اطلاعات از آن حكایت می كند كه حذف برنامه های ایرانی در سیستم عامل اندروید تنها محدود به پوسته های پیام رسان تلگرام نبوده بلكه برخی برنامه های كسب و كارهای ایرانی را هم در برگرفته است. به قول جهرمی، تروریسم اقتصادی آمریكا در حال تسری به اقتصاد فضای مجازی است. پیشتر اپل هم اپلیكیشن های ایرانی را سیستم عامل ios آیفون حذف كرده بود.