مقابله به هرزنامه نویسی؛ توئیتر تعقیب بیشتر از ۴۰۰ نفر را در یك روز ناممكن كرد

مقابله به هرزنامه نویسی؛ توئیتر تعقیب بیشتر از ۴۰۰ نفر را در یك روز ناممكن كرد

سئو مئو: توئیتر به منظور مقابله با هرزنامه نویسان تعداد افرادی را كه هر كاربر می تواند در یك روز تعقیب یا فالو كند از ۱۰۰۰ نفر به ۴۰۰ نفر كاهش داده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از گیزمودو، خیلی از هرزنامه نویسان حاضر در توئیتر برای تبلیغات یا مقاصد دیگر روزانه كاربران زیادی را تعقیب كرده و مطالبی را برای آنها ارسال می كنند و سبب آزار و اذیت این افراد می شوند. واحد امنیت توئیتر با ارسال پیامی در این شبكه اجتماعی این خبر را تأیید كرده است. در این پیام آمده است: تعقیب، عدم تعقیب، تعقیب و عدم تعقیب. چه كسی این كار را انجام می دهد؟ هرزنامه نویسان. بنابراین، ما تعداد حساب های كاربری كه شما می توانید هر روز تعقیب كنید را از ۱۰۰۰ به ۴۰۰ مورد كاهش داده ایم. نگران نباشید. حال شما خوب خواهد بود. البته برخی كارشناسان امكان موفقیت این ایده را زیر سوال برده و می گویند امكان تعقیب ۴۰۰ نفر در روز باز عدد بزرگی است و همین میزان هم برای سوءاستفاده هرزنامه نویسان كافی است. كاربران عادی تنها در ایام اول عضویت افراد زیادی را تعقیب می كنند و یافتن چاره فنی برای محدود كردن حساب های مزاحم ایده بهتری شمرده می شود.