وضعیت ارتباطات در كشور پایدار می باشد

وضعیت ارتباطات در كشور پایدار می باشد

به گزارش سئو مئو سخنگوی شركت مخابرات ایران درباره وضعیت ارتباطات به دنبال وقوع سیل امروز در استان های جنوبی كشور، اظهار داشت: وضعیت ارتباطات ثابت و همراه در تمام كشور پایدار می باشد.
محمدرضا بیدخام در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: در استان ایلام بامداد امروز ارتباطات گرفتار قطعی بود، اما هم اكنون در این استان وضعیت ارتباطات ثابت و همراه پایدار می باشد.
وی افزود: البته سه شهر در استان لرستان به دلیل وقوع سیل گرفتار قطعی فیبر شده اند كه این مشكل در حال پیگیری است.