توافق سازمان فضایی و بنادر؛ ورود كسب وكارهای فضاپایه به صنعت دریانوردی تسهیل می شود

توافق سازمان فضایی و بنادر؛ ورود كسب وكارهای فضاپایه به صنعت دریانوردی تسهیل می شود

سئو مئو: به دنبال توافق سازمان فضایی ایران با سازمان بنادر و دریانوری، مسیر ورود كسب و كارهای فضاپایه به صنعت دریانوردی و سیستم شناسایی و ردیابی بنادر (LRIT) تسهیل می شود.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران با بیان این خبر در اینستاگرام نوشت: توسعه بازار خدمات فناوری فضایی از اولویت هایی است كه در دستور كار سازمان فضایی است و در این راه تلاش می نماییم تا از تمام ظرفیت های بازارهای بالفعل و بالقوه در كشور برای توسعه صنعت فضایی استفاده نمائیم. وی با اشاره به اینكه برای ورود بخش خصوصی به این بازارها، با شناسایی چالش ها و رفع آنها و تسهیل گری لازم، بتوانیم سهم این فناوری را از بازارهای داخلی كشور ارتقا دهیم، اظهار داشت: در همین راستا امروز جلساتی با رؤسای سازمان بنادر و دریانوردی و شركت كشتیرانی ایران داشتم و در این جلسات بر تسهیل گری برای ورود بخش خصوصی و توسعه كسب و كارهای فضاپایه در صنعت دریانوردی تاكید گردید. رئیس سازمان فضایی ایران اضافه كرد: با توافق طرفین قرار شد كمیته ای مشترك تشكیل گردد تا با شناسایی ظرفیت ها، موانع و چالش ها و برنامه ریزی برای رفع آن، مسیر را برای ورود بخش خصوصی حوزه فضایی برای نمایش خدماتی پایدار و مطلوب هموار نماییم. براری با اشاره به اقدام مثبت سازمان بنادر و دریانوردی برای فراخوان شناسایی پیمانكار برای سامانه شناسایی و ردیابی سازمان بنادر و دریانوردی (LRIT) اظهار داشت: كسب و كارهای نوپای فضاپایه در زمینه بازاریابی و ورود به بازارهای مختلف نیازمند راهنمایی و كمك سازمان فضایی هستند و امیدواریم با تلاش ها، راه پیش رو هموارتر شود.