نرخ قبلی برقرار ماند كسر ۱۰ هزار تومان برای پیامك های سالانه بانكی

نرخ قبلی برقرار ماند كسر ۱۰ هزار تومان برای پیامك های سالانه بانكی

سئو مئو: مبلغ ۱۰ هزار تومان به ازای هر حساب، بابت كارمزد سالانه ارسال پیامك كسر می شود و مشتریانی كه تمایلی به استفاده از خدمات پیامكی در سال آینده ندارند، می توانند با بازگشت حضوری به شعب و باجه های بانكی، از این خدمات انصراف دهند.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، برمبنای مصوبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و رویه جاری بانك ها در خصوص ضرورت اطلاع رسانی به موقع تمامی عملیات واریز و برداشت حساب های مشتریان بوسیله ارسال پیامك، مقرر است مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر حساب بابت كارمزد سالانه ارسال پیامك كسر شود.
حساب هایی كه مشمول كارمزد شده اما كسری موجودی دارند، بعنوان بدهی حساب منظور شده و به محض تكمیل موجودی، كارمزد مربوطه از حساب مذكور كسر می شود. همین طور مشتریانی كه تمایلی به استفاده از خدمات پیامكی در سال آینده ندارند می توانند به شعب یا باجه های این بانك در سراسر كشور بازگشت و فرم انصراف را تكمیل و ارائه نمایند.
طبق اعلام پست بانك، سپرده های حقوق كاركنان، سپرده های بلندمدت، سپرده های دهیاری ها، حساب های كارگزاران باجه های بانكی و حساب های حقوقی مشمول دریافت كارمزد مذكور نمی گردد.
در صورتیكه هر یك از مشتریان بانكی، با وجود نمایش فرم انصراف یا مواردی كه شامل استثنا می شود، كارمزدی از حساب آنها كسر شده باشد، می توانند با بازگشت به شعب و باجه های بانك در سراسر كشور، وجه كسر شده را مسترد كنند.