ایران یك پنجم سهمیه منطقه ای موت كورت فضایی را به دست آورد

ایران یك پنجم سهمیه منطقه ای موت كورت فضایی را به دست آورد

به گزارش سئو مئو رئیس سازمان فضایی ایران از كسب یك پنجم سهمیه آسیا و اقیانوسیه در مسابقات منطقه ای موت كورت فضایی (دادگاه نمایشی حقوق فضا) با هدف تاثیرگذاری در تصویب مقررات بین المللی حوزه فضایی اطلاع داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: روز گذشته رقابت دور ملی مسابقات موت كورت حقوق فضا (دادگاه بین المللی شبیه سازی حقوق فضایی) با حضور ۶ تیم برتر برگزار گردید و این رقابت با حضور جوانان با انگیزه، شور و هیجانی قابل توجه داشت و داوران بین المللی این رقابت را به تحسین واداشت. وی با اشاره به اینكه روز گذشته جوانانمان در مقابل این داوران خوش درخشیدند و با اختلاف صدم امتیاز، رتبه ها تقسیم شد، اضافه كرد: اما خبر خوش این بود كه بعد از رایزنی های بسیار و طبق آخرین مكاتبات با برگزاركنندگان دور منطقه ای مسابقات موت كورت به نمایندگی از IISL، سهمیه كشورمان برای مسابقات دور آسیا و اقیانوسیه از یك تیم به چهار تیم افزایش یافت. این یعنی یك پنجم سهمیه آسیا و اقیانوسیه را كسب كرده ایم و این نویدی برای آینده روشن حقوق فضای كشورمان است. رئیس سازمان فضایی ایران هدف سازمان فضایی را فراهم كردن بستر مناسب برای رشد و شكوفایی هرچه بیشتر جوانان خلاق و متخصص عنوان نمود و اظهار داشت: می توانیم با حضور و فعالیت مؤثر در مجامع بین المللی و تأثیرگذاری در تصویب مقررات بین المللی حوزه فضایی، زمینه ساز اعتلای میهن اسلامی باشیم. به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، دور ملی دادگاه نمایشی فضایی (موت كورت) در ایران با حضور ۶ تیم و ۳ داور بین المللی روز گذشته برگزار گردید و سازمان فضایی ایران برای حضور این تیم ها در بخش منطقه ای این مسابقات با برگزار كنندگان دور منطقه ای مسابقات موت كورت به نمایندگی از (IISL)، رایزنی كرد.