ارسال ۲۰۵ مقاله علمی به كنفرانس یادگیری و یاددهی الكترونیكی

ارسال ۲۰۵ مقاله علمی به كنفرانس یادگیری و یاددهی الكترونیكی

به گزارش سئو مئو دبیر علمی كنفرانس یادگیری و یاددهی الكترونیكی از ارسال ۲۰۵ مقاله علمی در سیزدهمین كنفرانس یادگیری و یاددهی الكترونیكی اطلاع داد و اظهار داشت: برگزاری كنفرانس های علمی می تواند اهمیت فضای مجازی و تحولات این عصر در تعاملات روابط انسانی امروز را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، دكتر عقیق در سیزدهمین دوره ملی و هفتمین دوره بین المللی كنفرانس یادگیری و یاددهی الكترونیكی كه امروز (چهارشنبه) در دانشگاه خواجه نصیر در حال برگزاری است، با تاكید بر اینكه در عصر ارتباطات امروز بیشتر از این كه در فضای واقعی زندگی نماییم، در فضای مجازی قرار داریم و این امر تعاملات واقعی ارتباطات انسانی را به صورت كاملاً جدی تحت تأثیر قرار داده است، در این باره اظهار داشت: برگزاری چنین كنفرانس هایی كه در آن چهار محور اصلی یعنی محتوای آموزش، محتوای مدیریتی، فرهنگ و ارتباطات و تصمیم گیری و اخلاق محتوا بعنوان محورهای اصلی كنفرانس به حساب می آید، می تواند اهمیت عصر ارتباطات امروز را كه در فضای مجازی قرار داریم، بیان كند.
ایشان در ادامه با تاكید بر اینكه در برگزاری كنفرانس های علمی باید دو بحث علمی و عمل بعنوان رویكردهای اصلی برنامه مورد توجه قرار بگیرد، افزود: سومین كنفرانس آموزش الكترونیكی هم در دانشگاه خواجه نصیر برگزار گردید و در واقع ما در این كنفرانس به دنبال معرفی نوعی از آموزش بودیم، اما این رویكرد در كنفرانس امروز به رویكرد كسب و كار، صادرات، تجاری سازی و غیره تغییر كرده است و وظیفه ما این است كه رویكرد خویش را در حوزه آموزش از آموزش سنتی به آموزش های الكترونیكی و كارآفرینی تغییر دهیم و یادگیری نظیر آموزش و یادگیری الكترونیكی به صورت كاربردی مورد بررسی قرار بگیرد.
دبیر علمی كنفرانس یادگیری و یاددهی الكترونیكی تصریح كرد: در این مراسم موضوعاتی نظیر علم و هنر، نقش یادگیری الكترونیكی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یادگیری الكترونیكی در همكاریهای بین المللی و نقش فناوری ها در یادگیری الكترونیكی همچون موضوعاتی بود كه مورد بررسی قرار گرفت.
دكتر عقیق همینطور خاطرنشان كرد: در كنفرانس فوق در مجموع ۲۰۵ مقاله علمی دریافت كرده ایم كه ۲۷ مقاله در چارچوب سخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت. ۲۹ مقاله در چارچوب پوستر، ۱۵ مقاله در چارچوب عرضه الكترونیكی توسط ۱۹ داور بین المللی، ۳۲ عضو كمیته علمی از داخل كشور مورد بررسی و پذیرش قرار گرفت.