باحكم وزیر ارتباطات ؛ مدیركل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مركزی انتخاب شد

باحكم وزیر ارتباطات ؛ مدیركل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مركزی انتخاب شد

به گزارش سئو مئو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حكمی مدیركل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مركزی را منصوب نمود.

به گزارش سئو مئو به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حكمی لادن مهدوی هزاوه را بعنوان مدیركل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مركزی منصوب نمود.
دربخشی از این حكم آمده است:
امید است بعنوان مدیر ارشد استان، ضمن مشاركت فعال در حوزه های مربوطه و هماهنگی و تعامل لازم با استاندار، مدیران استانی، مدیران واحدهای تابعه وزارت متبوع، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در قالب شرح وظایف در انجام امور محوله و خدمت به مردم موفق و موید باشید.
لادن مهدوی هزاوه قبل از این بعنوان سرپرست اداره كل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان مركزی منصوب شده بود.