با امضای تفاهمنامه انجام شد؛ همكاری علمی مركز ملی فضای مجازی و دانشگاه علامه

با امضای تفاهمنامه انجام شد؛ همكاری علمی مركز ملی فضای مجازی و دانشگاه علامه

به گزارش سئو مئو تفاهم نامه همكاری علمی پژوهشی برای ارتقای سطح تعاملات و همكاریهای علمی با بهره گیری بهینه از توانمندی و ظرفیت های موجود میان مركز ملی فضای مجازی كشور و دانشگاه علامه طباطبایی به امضا رسید.
به گزارش سئو مئو به نقل از مركز ملی فضای مجازی كشور، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مركز ملی فضای مجازی كشور در مراسم امضای این تفاهمنامه اظهار داشت: همكاری بین دانشگاه ها و مركز ملی فضای مجازی كشور می تواند در تولید ادراك مشترك در ارتباط با فضای مجازی كشور كمك نماید تا بتوانیم بین حكومت، مردم، نخبگان علمی و دانشگاهی و صنعت و اقتصاد یك ادراك بین اذهانی بوجود آورده و در فضای شبه وفاق حركت نماییم. وی با تاكید بر این كه در كشور گرفتار واگرایی بین اذهانی در حوزه فضای مجازی هستیم و این می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، اضافه كرد: متاسفانه در كشور فضای مجازی در همه سطوح ادراك نشده و شاید بتوان اظهار داشت كه بیشترین قشری كه این فضا را درك كرده اند، مردم هستند. فیروزآبادی با اشاره به این كه از درهم پیچیدگی دانشگاه، صنعت و دولت، نظام نوآوری شكل می گیرد، خاطرنشان كرد: فضای مجازی از درهم پیچیدگی تكنولوژی های همگرا، مباحث اجتماعی و اقتصادی شكل می گیرد اما درك این درهم پیچیدگی هنوز در حوزه نخبگی دیده نشده و دانشگاه و پژوهشگاه ها در حوزه های نظری آن فعالیت كمتری دارند كه البته این مهم در غرب هم با خلأ همراه می باشد. دبیر شورای عالی فضای مجازی كشور تصریح كرد: در ایران به علت وجود محدودیت های مختلف همچون ارتباط بین الملل، باید دولت و دانشگاه ها در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشند و به مباحث علمی و نظری دررابطه با فضای مجازی بپردازند. وی با اشاره به این كه مركز ملی فضای مجازی كشور از سال قبل همكاری با مراكز پژوهشی و دانشگاه ها را آغاز كرده است، تصریح كرد: فضای مجازی در دنیا به شدت اجتماعی و برخلاف آن در ایران سیاسی است كه این یكی از اشكالات ما در این حوزه می باشد. در واقع اگر حتی از دریچه اقتصادی به فضای مجازی وارد می شدیم سایر حوزه های تكنولوژی و اجتماعی را هم می توانستیم داشته باشیم. رئیس مركز ملی فضای مجازی كشور با بیان این كه در دنیا اقتصاد پلتفرمی در حال پیاده سازی است و بخش بزرگی از بازار دنیا را تصاحب كرده است، اضافه كرد: باید در دانشگاه روی مدلهای اقتصادی فضای مجازی، حكمرانی آن، اجتماعی شدن سیاست و تبدیل نقش نخبگان سیاسی به نخبگان اجتماعی در زمینه تكنولوژی نظریه پردازی شود. وی اظهار داشت: امیدواریم با بومی سازی مدلهای اقتصاد پلتفرمی برپایه بافت اقتصادی و سیاسی در كشور به مدلهای كلان در نظام حكمرانی سیاسی و اقتصادی فضای مجازی با كمك و همكاری دانشگاه ها و پژوهشگاه های علمی دست یابیم.