از سیم كارتی كه بدون اطلاع شما ثبت شده خبر دارید؟!

از سیم كارتی كه بدون اطلاع شما ثبت شده خبر دارید؟!

به گزارش سئو مئو با عنایت به اهمیت اقدامات انجام شده با استفاده از سیم كارت و داغ شدن مبحث ارسال پیامك های تبلیغاتی با شماره های شخصی، درصورتی كه سیم كارتی بدون اطلاع شما با شماره ملی تان ثبت شده باشد، نسبت به قطع آن اقدام كنید.
به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، بعضی از كاربران ادعا می كنند بدون اطلاعشان سیم كارت هایی با كد ملی آنها ثبت شده است. از طرفی این كه چطور می توان بدون اطلاع یك كاربر و با استفاده از كد ملی او، سیم كارتی را ثبت كرد، حائز اهمیت می باشد و نشان داده است كه امكان دارد تخلفاتی در بعضی از دفاتر خدمات ارتباطی رخ داده باشد.

در هر حال، با عنایت به این كه هم اكنون مبحث ارسال پیامك های تبلیغاتی با شماره های شخصی داغ شده و از سویی در صورتیكه هر تخلفی با سیم كارتی صورت گیرد، این مالك سیم كارت است كه باید پاسخگو باشد و مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذارشده خارج از چارچوب قانونی، با مالك قانونی آن هاست، لازم است كاربران از سیم كارت هایی كه به نامشان است، آگاه باشند.

طرح ساماندهی سیم كارت ها برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی، با راه اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشتركین همراه شد. بدین ترتیب كاربران با رجوع به این سامانه می توانند از تعداد خطوطی كه به نام آن هاست، آگاه شده و نسبت به غیرفعال كردن خطوطی كه از آنها استفاده نمی كنند، اقدام نمایند.

مغایرت احتمالی بین تعداد خطوط اعلامی با تعداد مورد انتظار شما، امكان دارد به دو دلیل باشد؛ درصورتی كه تعداد سیم كارت های اعلام شده، كمتر از انتظار شما باشد، بدین معناست كه بعضی از سیم كارت های در اختیارتان به نام شما ثبت نشده است و یا اطلاعات هویتی برای بعضی از خطوط در اختیارتان فاقد كد ملی بوده یا كد ملی ثبت شده، صحیح نیست كه در آن صورت احتمال قطع این خطوط توسط اپراتورها وجود دارد.

هم چنین درصورتی كه تعداد سیم كارت های اعلام شده، بیش تر از انتظار شما باشد، بدین معناست كه تمام یا بعضی از خطوط خویش را بدون رعایت ضوابط و مقررات تغییر نام، به دیگران واگذار كرده اید و یا تعدادی سیم كارت به نام شما و البته بدون اطلاع شما در بانك اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است.

اما تمامی مشتركان می توانند با رجوع به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بخش خدمات الكترونیكی و یا نشانی اینترنتیmobilecount.cra.ir از تعداد سیم كارت هایی كه با كد ملی آنان ثبت شده است، آگاه شوند. هم چنین، با ارسال كد ملی مالك خط به یكی از شماره های ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ با استفاده از یكی از خطوط تحت مالكیت، می توان نسبت به استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام خود اقدام نمود.

مشتركان تلفن همراه، درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان می توانند برای جلوگیری هر نوع سوءاستفاده احتمالی، شخصا به دفاتر خدمات مشتركین اپراتورها رجوع كنند و با عرضه كارت ملی از تمامی خطوط به نام خود كه امكان دارد بدون اطلاع مشترك به نام وی ثبت شده باشد، آگاه شده و برای قطع هر یك از سیم كارت ها اقدام نمایند.

بنابراین درصورتی كه خطوط سیم كارت خویش را بدون رعایت مقررات تغییر نام به دیگران واگذار كرده اید و یا تعدادی سیم كارت بدون اطلاع شما در بانك اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده است، برای قطع هر یك از سیم كارت ها، اقدام كنید چونكه مسئولیت ناشی از سوءاستفاده از هر خطی كه به نام مشترك باشد، با مالك قانونی آن است.