ابتكار عمل اینترنتی برای سیركردن كارمندان بیكار شده دولت آمریكا

ابتكار عمل اینترنتی برای سیركردن كارمندان بیكار شده دولت آمریكا

سئو مئو: یك سایت اینترنتی كه معمولا برای كمك رسانی به افراد به كار گرفته می شود، ابتكار عمل جدیدی را برای یاری رسانی به كارمندان بیكار شده دولت آمریكا به اجرا گذاشته است.

به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، سایت مورد اشاره كه GoFundMe نام دارد، با همكاری «دیپاك چوپرا» نویسنده و پزشك آمریكایی هندی الاصل، پیكاری را به منظور جمع اوری كمك مالی از راه اینترنت برای كاركنان دولت آغاز نموده تا این افراد كه نزدیك به یك ماه است، حقوقی دریافت نكرده اند و در شرایط دشواری به سر می برند، حداقل مبالغ مورد نیاز برای تداوم زندگی را در اختیار داشته باشند.
قرار است چند موسسه خیریه و غیرانتفاعی دیگر باز با جمع آوری پول و پخت غذا در طرح مورد اشاره مشاركت كنند. برخی كاربران اینترنت باز با استفاده از هشتگ #ChefsForFeds برای تهیه غذا برای این افراد در حال برنامه ریزی هستند.
فعالان این طرح تاكید كرده اند كه هیچ كاری با سیاست ندارند و تنها قصد دارند به افراد نیازمند كمك كنند؛ به خصوص كه با تداوم درگیری ترامپ و كنگره امریكا بعید به نظر می آید در آینده نزدیك مشكل تعطیلی دولت آمریكا حل شود.