رئیس دانشگاه امیركبیر: پیام سیگنال به زمین فرستاد، در زمان كوتاه ماهواره جدید می سازیم

رئیس دانشگاه امیركبیر: پیام سیگنال به زمین فرستاد، در زمان كوتاه ماهواره جدید می سازیم

سئو مئو: رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیر اظهار داشت: ماهواره پیام سپس پرتاب، سیگنال هایی را به زمین فرستاد كه این سیگنال ها آنالیز میگردد و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد امروز در محل پرتاب ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیركبیر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد كه بلافاصله پروژه بعدی ساخت ماهواره در این دانشگاه آغاز شود.
وی درباب وضعیت فعلی ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیركبیر اظهار داشت: زمانی كه ماهواره پرتاب میگردد دیگر به زمین باز نمی گردد.
ماهواره سپس جدا شدن از ماهواره بر آغاز به كار كرد
رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیر اشاره كرد: در پرتاب ماهواره پیام آنچه كه مثبت بود این است كه ماهواره سپس جدایی از ماهواره بر آغاز به كار كرد و این امر نشان داده است كه ماهواره مشكل نداشته و تا لحظه های آخر باز فعالیت داشته است.
ماهواره بر ۹۰ درصد موفق عمل كرد
معتمدی اظهار داشت: ماهواره بر هم كار مهمی بود و ۹۰ درصد موفق عمل كرد تنها در بخشی كه باید به ماهواره سرعت اولیه را دهد مشكل پیدا كرد اما در بقیه مراحل خوب عمل كرد.
پیام به زمین سیگنال فرستاد
وی عنوان كرد: ماهواره پیام سپس پرتاب، سیگنال هایی را به زمین فرستاد كه این سیگنال ها آنالیز میگردد و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد.رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیر اظهار داشت: ماهواره پیام سپس پرتاب در مدار قرار گرفت باتوجه به اینكه سرعت این ماهواره كمتر از سرعت مناسب بود و شتاب لازم را نداشت نتوانست در مدار زمین بماند چراكه برای ماندگاری در مدار نیازمند یك سرعت مناسب می باشد.وی عنوان كرد: ماهواره از آخرین مرحله ای كه از «ماهواره بر» پرتاب شد آغاز به فعالیت كرد و سیگنال هایی را درباب موقعیت و دیگر اطلاعات ارسال كرد. بدین سبب ماهواره پیام مدت زمان كمی را فعالیت نموده است.معتمدی با اشاره به اینكه ماهواره پیام در اقیانوس افتاده است، اظهار داشت: این ماهواره قاعدتا باید در اقیانوس هند افتاده باشد.
در زمان كوتاهتری ماهواره جدید می سازیم
رئیس دانشگاه صنعتی امیركبیر اشاره كرد: باتوجه به اینكه ماهواره پیام در این دانشگاه طراحی و ساخته شد حالا ما تجربه های زیادی كسب كرده ایم و قادر خواهیم بود سریعتر و در فاصله كوتاه تر ماهواره جدیدی بسازیم.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، بامداد امروز ۲۵ دی ماه ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیركبیر پرتاب شد كه این ماهواره سپس دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت كافی نرسید و در مدار قرار نگرفت.