وزیر ارتباطات خبر داد: هزینه ۲۰۰ میلیاردتومانی تبلیغات تلویزیونی اپراتورها

وزیر ارتباطات خبر داد: هزینه ۲۰۰ میلیاردتومانی تبلیغات تلویزیونی اپراتورها

به گزارش سئو مئو وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یك كاربر توئیتر اظهار داشت: هزینه تبلیغات تلویزیونی امسال اپراتورها ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یك كاربر توئیتر اظهار داشت: صرفا هزینه تبلیغات تلویزیونی امسال اپراتورها ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
وی اضافه كرد: بماند كه صرفه جویی از محل به اشتراك گذاری منابع اپراتورها با یكدیگر هم قابل توجه است.
این كاربر توئیتر عنوان كرده بود مگر هزینه های تبلیغاتی اپراتورها در تلویزیون چقدر است كه پیشگیری از آن سبب كنترل هزینه ها می شود؟