اپل پارچه هوشمند می سازد؛ دستكشی كه فشار خون و ضربان قلب را اندازه می گیرد

اپل پارچه هوشمند می سازد؛ دستكشی كه فشار خون و ضربان قلب را اندازه می گیرد

سئو مئو: یك شركت تولید كننده موبایل و لپ تاپ، حق امتیاز اختراع دستكشی با پارچه هوشمند را ثبت كرده كه می تواند فشار خون، تنفس و ضربان قلب را رصد كند.

به گزارش سئو مئو به نقل از دیلی میل، اپل حق امتیاز چند اختراع را ثبت كرده كه نشان داده است این شركت می خواهد نوعی پارچه هوشمند تولید نماید.
به نظر می رسد این حق امتیاز مربوط به یك دستكش دارای مدار الكتریكی است. دستكشی كه مدارهای الكتریكی در آن بافته شده و به كمك آن می توان فشار خون را رصد كرد.
اطلاعاتی كه این دستكش جمع آوری می كند به یك لپ تاپ، موبایل یا دستگاه هوشمند دیگر منتقل می گردد.
این پارچه دارای رشته هایی از مواد رسانا است.
همینطور علاوه برفشار خون می تواند ضربان قلب و تنفس را هم رصد كند.