در لایحه بودجه ۹۸؛ مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات ۳هزار و ۷۵۳میلیارد تومان برآورد شد

در لایحه بودجه ۹۸؛ مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات ۳هزار و ۷۵۳میلیارد تومان برآورد شد

به گزارش سئو مئو دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، مجموع اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ۳ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان برآورد كرد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ كه اخیرا از جانب دولت به مجلس عرضه شده است، در جدول شماره ۶ مربوط به برآورد اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای، مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ ۳۷ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۸۰ میلیون ریال (۳ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان) برآورد شده است. براین اساس براورد هزینه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۹۸ مبلغ ۷ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۴۹۰ میلیون ریال است كه مصوب عملكرد سال ۹۷ در این فصل از بودجه، ۵ میلیون و ۹۱ هزار و ۷۵۸ میلیون ریال بوده است. در همین حال برآورد تملك دارایی های سرمایه ای وزارت ارتباطات برای سال ۹۸، مبلغ ۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۹۰ میلیون ریال است كه این رقم در مصوب سال ۹۷ با افزایش بیشتری همراه بوده و مبلغ ۳۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۵۳ میلیون ریال برآورد شده است.