شكایت دادستان كل واشنگتن از فیسبوك

شكایت دادستان كل واشنگتن از فیسبوك

به گزارش سئو مئو دادستانی كل واشنگتن فیسبوك را به افترا همكاری با موسسه تحقیقاتی كمبریج آنالتیكا برای دسترسی به اطلاعات خصوصی كاربران فیسبوك فراخوانده است.
به گزارش سئو مئو به نقل از چنل نیوز آسیا، این اولین باری است كه به صورت جدی با شبكه اجتماعی فیسبوك برخورد قانونی و قضایی می گردد چون كه مقامات قضایی مربوطه فعال در این پرونده بر این باورند كه این شركت از اعتماد كاربرانش سواستفاده كرده و اطلاعات و حریم خصوصی آنها را در اختیار سایرین گذاشته و به سرقت برده است.
حالا بدین ترتیب پیش بینی می گردد كه مدیرعامل و مقامات بلندمرتبه فیسبوك باید به مقامات قضایی دادستانی كل واشنگتن پاسخ داده و در مقابل اتهامات وارده با عرضه اسناد و شواهد از خود دفاع كنند.
حدود یك سال پیش بود كه وب سایت ها و رسانه های خبری بسیاری گزارش كردند كه شبكه اجتماعی فیسبوك با یك موسسه تحقیقاتی و مشاوره سیاسی انگلیسی تحت عنوان كمبریج آنالیتیكا در انتشار اطلاعات شخصی و خصوصی كاربرانش همكاری داشته، مردم و منتقدان بسیاری فیسبوك را به خیانت در امانت و همكاری با نهادهای دولتی و تحقیقاتی و همینطور نقض حریم شخصی كاربران متهم كردند.
این شبكه اجتماعی به سرعت در آماج حملات شدید كاربران بسیاری در سراسر جهان قرار گرفت، به گونه ای كه تعداد كثیری از شركتها و افراد معروف به بستن و غیرفعال كردن صفحات مجازی خود در فیسبوك اقدام نموده و استفاده از این شبكه اجتماعی را ننگی برای دنیای مجازی توصیف كرده اند.
بر اساس گزارش های منتشره، فیسبوك می گوید اطلاعات بالغ بر ۸۷ میلیون نفر از كاربرانش به صورت نادرست و ناخودآگاه در اختیار موسسه كمبریج آنالتیكا قرار گرفته است.