معاون نوآوری وزیر ارتباطات خبرداد؛ وجود ۴۱ صندوق سرمایه گذاری جسورانه برای استارت آپهای ICT

معاون نوآوری وزیر ارتباطات خبرداد؛ وجود ۴۱ صندوق سرمایه گذاری جسورانه برای استارت آپهای ICT

به گزارش سئو مئو معاون نوآوری وزیر ارتباطات اظهار داشت: ۶ صندوق سرمایه گذاری اصلی و ۳۵ صندوق سرمایه گذاری فرعی برای توسعه اكوسیستم استارت آپی در كشور وجود دارد كه از تولد یك شركت تا رسیدن آن به بازار كمك می كنند.
به گزارش سئو مئو به نقل از مركز تحقیقات مخابرات ایران، نصرالله جهانگرد با اشاره به اقداماتی كه در چند سال قبل در حوزه خدمات ارتباطی انجام شده است، اظهار داشت: با اینكه این توسعه با تاخیر ۸ ساله انجام شد اما با شتابی كه در پیاده سازی شبكه ارتباطات سیار داشتیم الان دسترسی در سراسر كشور به ارتباطات متحرك و موبایل برای همه امكان پذیر شده است. وی با اشاره به اینكه توسعه خدمات ارتباطی بستری برای توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تحول دیجیتال را تسریع می كند به توسعه اكوسیستم كسب و كارهای نوپا اشاره نمود و اظهار داشت: هم اكنون در كشور ۴۱ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و جسورانه شامل ۶ صندوق سرمایه گذاری اصلی و ۳۵ صندوق سرمایه گذاری فرعی وجود دارد كه از تولد یك شركت تا رسیدن آن به بازار، كمك می كنند. جهانگرد با اشاره به اینكه در لبه این بازار، نظام قانونی ساكت است، افزود: در نظام قانونی ایران مقررات محكمی به جهت اینكه كه یك محصول داخلی سهم بازار را به دست آورد وجود ندارد و بیشتر متكی به مدیران است. معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات عرضه برنامه برای انتخاب های صحیح در این حوزه را یكی دیگر از برنامه ها عنوان نمود و اظهار داشت: بسترسازی در محیط های شتاب دهنده و كمك كننده به شركت های نوپا برای رشد بیشتر و قدرت رقابت در سطح ملی و بین الملل را در قالب پارك و كریدور، پیگیری می نماییم. جهانگرد با اشاره به نفوذ تكنولوژی به سایر رشته ها و تلاش های وزارت ارتباطات در قالب توافق نامه هایی با دستگاه های مختلف جهت استفاده از ابزار فناوری اطلاعات برای ارتقای بهره وری، تصریح كرد: در برنامه داریم با مطالعات مقایسه ای به یك برنامه ملی در این حوزه برسیم. وی به اهمیت دسترسی شركت های ICT به بازارهای ملی و بین المللی اشاره و پارك تخصصی ICT را محیطی برای بزرگتر شدن شركت های نوپا و كسب قدرت رقابت در سطح ملی و بین المللی عنوان نمود.