مركز نوآوری و شتاب دهی كسب وكارهای نوپا افتتاح شد

مركز نوآوری و شتاب دهی كسب وكارهای نوپا افتتاح شد

سئو مئو: مركز نوآوری و شتاب دهی رسانه ای كسب وكارهای دیجیتالی با هدف پشتیبانی از استارت آپها و كسب وكارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و تبدیل آنها به شركتهای متوسط و بزرگ اقتصادی، افتتاح شد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، در مراسم افتتاح این مركز، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، مهدی فقیهی دبیرستاد توسعه ICT معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، عیسی منصوری معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، سید محمدهادی ایازی معاونت اجتماعی وزیر بهداشت، معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران، رئیس مركز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول باز حضور داشتند.در حاشیه افتتاح مركز نوآوری كسب و كارهای دیجیتالی، تفاهم نامه ای باز میان مسئولان حاضر از مركز ملی فضای مجازی، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت كار و وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری و همراه اول با هدف احداث بستری برای پشتیبانی از كسب و كارهای نوپا و استارت آپهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقویت ظرفیتهای این حوزه به امضا رسید.همكاری، هماهنگی و هم‏ افزایی در سوژه كسب وكارهای نوپا خصوصاً از نوع دیجیتال با لحاظ توانمندی، نقش و جایگاه این كسب و كارها برای تسهیل و توانمند سازی عام و خاص جامعه و نخبگان در تأسیس، راه‏ اندازی، شناسایی و اعتماد به این نوع كسب و كارها و پشتیبانی از آنها با هدف اجرای سیاست‏های كلان جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فن‏اوری، توسعه فضای كارآفرینی، پشتیبانی از كالای ایرانی در امتداد الزامات ناشی از اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، ارتقای ظرفیت های بومی و بهره‏برداری از این ظرفیت ها، ورود به بازارهای جهانی و اجرای قوانین و مقررات مربوطه، محورهای این تفاهمنامه چندجانبه را شكل داده است.براین اساس این دستگاهها ملزم به موارد فوق شدند: الف) معرفی این نوع كسب و كارها و فرهنگ‏سازی عمومیب) تدوین و اجرای آموزش‏های الكترونیكی و برقراری همایش، سمینار و كنفرانس مورد نیاز برای ارتقای سطح دانش فعالان و تسهیل و زمینه سازی حضور فعالان ایرانی در دوره های علمی و آموزشی خارجیپ) تدوین و اجرای كانال ارتباطی میان فعالان با یكدیگر من جمله سرمایه‏ گذار و بهره‏ بردار داخلی و خارجیت) تدوین كدهای رفتاری لازم برای تسهیل، تسریع، نظام مند سازی كسب و كارهای نوپا و یكپارچه، هوشمند و یكسان سازی رویه‏های مربوط به صدور مجوز یا نحوه و استمرار فعالیت یا اعطای تسهیلات یا بهره‏برداری از توانمندی های عمومی و بومی یا پشتیبانی از مالكیت مادی و معنوی مربوط یا اختصاص فضای فیزیكی و نمایش به نهادهای ذیصلاح همچون شورای عالی فضای مجازی، هیأت دولت و مجلس برای تصویب، ابلاغ و اجراث) شناسایی نهادها و دستگاه های عمومی، حكومتی، حاكمیتی و مالی موثر و مذاكره و تفاهم با آنان برای بسترسازی، تأمین زیرساخت‏ها و افزارها، اعطای تسهیلات، نمایش فرصت‏های تبلیغانی، بسته‏های حمایتی یا هر اقدام دیگر لازم و مقتضی متناسب ج) شناسایی و دسته بندی فرصت ها و لطمه ها و باز تقویت و رفع آنها و نمایش مشاوره‏های تخصصی فنی، علمی، اقتصادی و حقوقی خصوصاً از راه راه اندازی مركز حمایت، شتابدهی و نوآوری و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر تخصصیچ) شكل‏ دهی و به روزرسانی زیست بوم توسعه كسب و كارهای نوپا.در همین حال مركز ملی فضای مجازی درباب تدوین و تصویب پیش نیازها و آیین نامه های توسعه زیست بوم دیجیتال در مركز ملی و كمیته‏های اجرایی و پشتیبانی از فرایند های تولید محتوای دیجیتال متعهد شد. اختصاص سهمیه تبلیغی صداوسیما به كسب وكارهای نوپا با استفاده از ظرفیت های مركز توسعه كسب و كار جهت معرفی كسب وكارهای نوپا در قبال دریافت درآمد، سود سهام و یا سهم و انجام تبلیغات ویژه كسب وكارهای كوچك و نوپای دیجیتال در صداوسیما با تخفیف مصوب همچون تعهدات همراه اول در این تفاهمنامه است.معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باز متعهد به همكاری در تدوین نقشه راه توسعه كسب وكارهای نوپای دیجیتال كشور و كمك در تامین حداقل 10 درصد از منابع مالی معرفی كسب وكارهای نوپای كوچك شد.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز به همكاری در تامین زیرساخت های فنی مورد نیاز كسب وكارهای نوپای دیجیتال و همكاری در اختصاص تسهیلات و وجوه اداره شده به استارت‏ آپ‏های دیجیتال متعهد شد.همكاری درایجاد كمیته فعال جهت پیگیری امور مربوط به چالش ها وموانع پیش روی كسب وكارهای نوپای دیجیتال و همكاری و پشتیبانی از شیوه تامین مالی جمعی ( Crowd Funding ) با ابزارهای تضمینی جهت كسب وكارهای با رویكرد اجتماعی وعام المنعفه درحوزه كسب وكارهای دیجیتال همچون تعهدات وزارت كار است.در این تفاهمنامه وزارت بهداشت باز متعهد به شناسایی و معرفی استارت ‏آپ‏های توانمند سلامت دیجیتال و تدوین آیین نامه‏ های نظارتی و حمایتی از استارت‏ آپ‏های سلامت دیجیتال و باز تامین امكان دسترسی به بانك های اطلاعاتی مجاز جهت تسهیل كسب و كارهای دیجیتال حوزه سلامت شده است.تعهدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز در این تفاهمنامه به مشاركت فعال در صدور مجوز كسب و كارهای دیجیتال، زمینه سازی احداث و گسترش كسب و كارهای فرهنگ و هنر در فضای دیجیتال و پشتیبانی از بهبود دسترسی و رشد مصرف كالاهای فرهنگی و هنری ایرانی – اسلامی در فضای مجازی بر می گردد.این تفاهم نامه كه در6 ماده و 3 تبصره و در 7 نسخه به امضا و مبادله طرفین رسید از امروز به مدت دو سال معتبر است.