اینستاگرام برای كاربران نابینا ارتقا می یابد

اینستاگرام برای كاربران نابینا ارتقا می یابد

سئو مئو: اینستاگرام می خواهد اپلیكیشن خودرا برای كاربران نابینا ارتقا دهد.

به گزارش سئو مئو به نقل از انگجت، اینستاگرام می خواهد پلت فرم خودرا برای كاربران نابینا ارتقا دهد. درهمین راستا این شركت یك متن جایگزین برای تصاویر نمایش می دهد كه درباره آنها توضیح می دهد.
این توضیحات را می توان به وسیله نرم افزارهای صفحه خوان (screen reader) خواند بدین سبب افراد نابینان می توانند هنگام بررسی حساب كاربری، درباره تصاویر توضیحاتی بشنوند.
به دو روش می توان برای تصاویر یك متن جایگزین دریافت كرد. روش اول از هوش مصنوعی استفاده می نماید.
اینستاگرام با فناوری شناسایی تصاویر به صورت خودكار توضیحاتی درباره آنها تولید می كند. توضیحاتی كه با كمك هوش مصنوعی نوشته می شوند و در حقیقت لیستی از آیتم های موجود در عكس هستند. در این حالت توضیحات كمی ابتدایی و خام هستند.
در روش دوم متن جایگزین توسط كاربر به صورت مستقیم تهیه میگردد. درهمین راستا اینستاگرام فضایی برای تایپ متن فراهم می آورد كه هنگام آپلود كردن تصاویر، نمایان میگردد. فرد می تواند توضیحاتی درباره عكس را در آنجا بنویسد.
هرچند اینستاگرام اعلام نموده برنامه هایی برای ارتقای دسترسی اپلیكیشن دارد اما جزئیاتی دراین باره نمایش نكرده است.