وزیر ارتباطات خبر داد: دریافت كارت سوخت و یارانه كالا با كد دستوری ۴

وزیر ارتباطات خبر داد: دریافت كارت سوخت و یارانه كالا با كد دستوری ۴

سئو مئو: وزیر ارتباطات از انتخاب كد دستوری #۴؛ برای دریافت خدمات دولت همراه و دولت الكترونیك آگاهی داد.
به گزارش سئو مئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به شیوه های مختلف تهیه كارت سوخت در توئیتر نوشت: در تهیه ‎كارت سوخت، انتخاب های گوناگون برای دارندگان خودرو فراهم است. در شیوه سنتی، حضور در مراكز پلیس+۱۰ و نمایش اصل سند وكپی، اصل كارت خودرو وكپی، اصل كارت ملی وكپی و پرداخت وجه و انتظار دریافت پستی الزامی است. وزیر ارتباطات اضافه كرد: در شیوه نوین، باید از راه بازگشت به سایت دولت همراه و یا كد دستوری #۴* بدون مدارك، هزینه و انتظار، كارت سوخت تهیه شود. در این باره امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران باز اعلام نمود كه كد دستوری #۴* به صورت انحصاری برای دولت الكترونیك تعریف شده و از این پس تمام خدمات دولتی با همین كد دستوری خواهد بود. وی اظهار داشت: دو خدمت كارت سوخت و استعلام ‎یارانه كالایی بعنوان دوخدمت اصلی دولت از راه این كد دستوری قابل دریافت است.